Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Szépe György (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2011. 2-3. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Modern Nyelvoktatás 2011. 2-3. szám

144 oldal, B/5, puhafedeles
2011
SZÉPE György: Zsolnai József (1935–1911) [Obituary of József Zsolnai]3
 
KONTRÁNÉ Hegybíró Edit – CSIZÉR Kata: Az angol mint lingua franca a szaknyelvet tanuló egyetemisták gondolkodásában [English as a lingua franca: The language learning dispositions of university students of ESP]9
SZABÓ Veronika: Anyanyelvi és irodalmi nevelés [Sprachliche und literarische Erziehung)]26
HUSZTI Ilona: A hangos olvasás és a szövegértés kapcsolata angol mint idegen nyelvből [The relationship between reading aloud and reading comprehension in English as a foreign language]49
CSAPÓNÉ HORVÁTH Andrea: Desztinációs reklámok főcímeinek pragmatikai szempontú vizsgálata [Untersuchung an Headlines von Destinationswerbungen aus pragmatischer Sicht]69
GYULAYNÉ BATA Bernadett: Spontán beszéd és felolvasott szöveg megértése [Comprehension of spontaneous speech and recited text]79
FEHÉR Krisztina: A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány [Modularizing Network-Grammar of Language and Applied Linguistics]87
MARTON Enikő – VINCZE László: Tanuljuk-e a másik nyelvet? Megértés, attitűdök és az egymás nyelve iránti érdeklődés erdélyi magyar és román fiatalok körében [Should we learn the other language? Intergroup understanding, attitudes and interest in learning the other regional language among Hungarian and Romanian youth in Transylvania]101
KOLTAY Tibor: Az információs kor írástudásai [Literacies of the information age]108
 
KÖNYVSZEMLE [BOOK REVIEWS]
BORGULYA Ágnes ◊ Dobos Csilla (szerk.): Szaknyelvi kommunikáció [Communication in languages for special purposes]113
HUSZÁR Ágnes ◊ Csernicskó István – Fedinec Csilla – Tarnóczy Mariann – Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére [Festschrift honouring Miklós Kontra: Travelling around the Hungarian language]115
ABONYI Andrea Tímea ◊ Cs. Jónás Erzsébet: Kultúrák találkozása. Fordításstilisztikai tanulmányok [Встреча культур. Статьи о стилистики перевода]117
JÓZSA Judit – OSZETZKY Éva ◊ Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor (szerk.): Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére [Festschrift honouring Zsuzsanna Fábián: Attraction by dictionaries, phraseology and onomastics]120
DRÓTH Júlia ◊ Menyhárt József – Presinszky Károly (szerk.): Fordítás – kétnyelvűség. Nyelvészeti tanulmányok a fordítás elméletéről és gyakorlatáról, valamint a magyar–szlovák kétnyelvűségről [Translation – Bilingualism. Studies in the theory and praxis of translation and in Hungarian–Slovak Bilingualism]123
GÉCSEG Zsuzsanna ◊ Florea, Ligia Stela – Fuchs, Catherine – Mélanie-Becquet, Frédérique: Dictionnaire des verbes du français actuel. Constructions, emplois, synonymes [Mai francia igeszótár. Konstrukciók, használat, szinonimák]128
GOLDMANN Eleonóra ◊ Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása. A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal [Expropriation of language. An analysis of post Second World War media with dictionary and text samples]130
KÁROLY Márton ◊ Balaskó Mária – Balázs Géza – Kovács László (szerk.): Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben [Research into networks. Networks within society and language]132
KOVÁCS László ◊ Navracsics Judit: Szóaktiváció két nyelven [Activation of words in two languages]137
 
SZOFTVER [SOFTWARE]
GAÁL Péter: OneLook® Dictionary Search [Keresés a OneLook® szótáregyüttesben]140

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.