Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Medgyes Péter (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2012. 1-2. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Medgyes Péter: Modern Nyelvoktatás 2012. 1-2. szám

136 oldal, B/5, puhafedeles
2012
Beköszöntő (Editorial)3
 
TANULMÁNYOK (ARTICLES)
JUNGNÉ FONT Judit: Négy nemzetközi angol nyelvvizsgarendszer 7–12 évesek számára: összehasonlító elemzés II. (Four international large-scale proficiency tests developed for young EFL learners aged 7 to 12. A comparative analysis II)5
HAVRIL Ágnes: Az angol szaknyelvhasználat komponensrendszerének modellezése (Modelling the component system of using English for specific purposes)24
JANURIK Tamás: Miért lenne könnyű a lovári nyelv? (Why would Lovari be easy?)40
GÖRCSNÉ MUZSAI Viktória: „Képzés határok, kommunikáció nyelvi akadályok, együttműködés előítéletek nélkül” („Training without borders, communication without language obstacles, cooperation without prejudices”)57
 
INTERJÚ (TALKING SHOP)
„Valakinek itt is kell tanítania” – Medgyes Péter interjúja Rottler Júliával (Someone has to teach here too – Péter Medgyes interviews Júlia Rottler)75
 
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
SULYOK Hedvig ◊ Fábián, Zsuzsanna – Szabó, Győző: Dall'Italia all'Ungheria: parole di origine italiana nella lingua ungherese [Olaszországból Magyarországra: olasz eredetű szavak a magyar nyelvben] (From Italy to Hungary: Words of Italian originin Hungarian)83
SIMON Orsolya ◊ Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban (New methods in applied linguistic research)86
TORONYI Gyöngyi ◊ Medve Anna – Farkas Judit – Szabó Veronika: 4×12 mondat (4×12 sentences)89
VÍGH Tibor ◊ Csizér Kata – Holló Dorottya – Károly Krisztina (szerk.): Dinamikus csoport, dinamikus tanulás. A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban (Dynamic group, dynamic learning. The role of group dynamics in language learning)92
SZEKRÉNYESNÉ RÁDI Éva ◊ Kovács László: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban (Conceptual systems and lexical networks in the mental lexicon)95
BALASKÓ Mária ◊ Háhn Judit: Promóciós műfajok a virtuális térben (Promotional genres in virtual space)98
KOROMPAYNÉ SEBESTYÉN Nóra ◊ Eitler Tamás: Hatékony szövegértés (Effective text comprehension)102
BÁRÁNYNÉ KOMÁRI Erzsébet – HUSZTI Ilona ◊ Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul! 2. (Let's study Ukrainian! 2)103
KEMÉNY Gábor ◊ Nagy L. János (szerk.): Egy autonóm ember: Török Gábor emlékének (An autonomous man: In memory of Gábor Török)106
 
SZÓTÁRSZEMLE (DICTIONARY REVIEWS)
PAJZS Júlia ◊ Bódi Zoltán: Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata (Info dictionary. Origins, meanings, usages); Kis Balázs: Angol–magyar informatikai fordítói szótár (English–Hungarian translator's dictionary of information technology)111
NAGY Levente ◊ Benő Attila (szerk.): Román–magyar kulturális szótár (Romanian–Hungarian cultural dictionary)112
KICSI Sándor András ◊ Sass Bálint – Váradi Tamás – Pajzs Júlia – Kiss Margit: Magyar igei szerkezetek. A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára (A valency and collocation dictionary of high-frequency Hungarian verb phrases)116
 
VITA (FORUM)
MOZSÁRNÉ MAGAY Eszter: Válasz Peter Sherwood „A kétnyelvű gyerekszótár: szempontok, gondolatok, gondok” című cikkére (Reply to Peter Sherwood's review „An English–Hungarian/Hungarian–English dictionary for 7- to 12-year-olds: Problems and perspectives”)119
SZÉPE György: A vita lezárása (Closing the debate)123
 
SZOFTVER (SOFTWARE)
HORVÁTH József: Prezi.com: a magyar fejlesztésű bemutatótervező (Prezi.com: The presentation tool developed by Hungarians)126
 
HÍREK (NEWS)
LINDNER Zsuzsa – PRICE Beatrix: Angoltanárok konferenciája Budapesten (English teachers' conference in Budapest)129
TAR Ildikó – WIWCZAROSKI, Troy B.: A SZOKOE XI. Konferenciája a Debreceni Egyetemen (SZOKOE Conference, 2011, University of Debrecen)131

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.