Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Navracsics Judit, Szabó Dániel (szerkesztő): A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban
Pszicholingvisztikai tanulmányok III.

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Navracsics Judit, Szabó Dániel: A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban

404 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219177
2012
Előszó9
 
I. PSZICHOLINGVISZTIKA: ÉP ÉS SÉRÜLT FOLYAMATOK / PSYCHOLINGUISTICS: INTACT PROCESSING AND DISFUNCTIONS
 
Kees de Bot: The end of psycholinguistics as we know it? It’s about time!13
Zoltán Bánréti – Éva Mészáros – Ildikó Hoffmann – Zita Őrley: Recursion in language, theory-of-mind inference, and arithmetic: Aphasia and Alzheimer's disease22
Hegyi Ágnes: Szóelőhívás vizsgálata Alzheimer-kórban és anómikus afáziában szenvedő betegeknél31
Jozef Pallay: Die Adaptierung des GMP-Tests ins Slowakische. Erster Entwurf42
Lars Bülow: Semantic and Formal Strengthening Processes in First-Language Acquisition – The Importance of the 'Words-and-Rules Theory'56
Lengyel Zsolt: Fonetikai/fonológiai kapcsolatok a mentális lexikonban
(magyar szóasszociációs kísérletek alapján)64
Neuberger Tilda: Szóelőhívás gyermekek szóasszociációiban és spontán beszédében85
Reszegi Katalin: Amentális térkép és a helynevek95
Szekrényesné Rádi Éva: Amentális terek a jelentésalkotásban Gazdasági szaknyelvi szövegek mentális tereinek vizsgálata101
Fülöp Erzsébet: Öregedés és lexikális hozzáférés a köz- és tulajdonnevekhez képek megnevezése alapján108
Gerliczkiné Schéder Veronika: A nyelvi fejlesztés lehetőségei lovasterápiás foglalkozásokon116
Kukorelli Katalin: A hallgatás szerepe és funkciói a kommunikációban121
Irina Golubeva: A csend és a hallgatás a kultúraközi kommunikációban, avagy hallgatni valóban arany?132
Ildikó Hortobágyi: 3Ws! Words in the 21st Century138
 
II. BESZÉDKUTATÁS / SPEECH RESEARCH
 
Gósy Mária: Az artikuláció leállása a spontán beszédben149
Beke András – HorváthViktória: A hezitációs jelenségek gépi osztályozása a spontán beszédben162
Gyarmathy Dorottya: Az agyi monitorozás módosulása zajhatásra170
Bóna Judit: A mondatismétlés sajátosságai fiatal, idősödő és idős korban181
Vakula Tímea: Diszlexiás gyermekek spontán beszédének vizsgálata190
Götz Gergely: A fogazat és a fogmedernyúlvány eltérésének hatása a hangképzésre198
Ágnes Jordanidisz: Word recognition on the basis of syllable and speech sound blending in 5-to-8-year-old children208
Menyhárt Krisztina: „És akkor a pap megrettent”: régi mesék percepciós szemszögből220
Őszi Hajnalka: Olvasási stratégiák és szövegértés228
 
III. KÉTNYELVŰSÉG / BILINGUALISM
 
Márku Anita: Kárpátaljai kétnyelvűség: a kódváltás pszicholingvisztikai szempontú megközelítése237
Bajtai Anna: Muzslyai magyar–szerb kétnyelvű fiatalok nyelvi kompetenciája247
Szilvia Bátyi: Semantic representation in the bilingual mental lexicon254
Gabriella Simon: Hungarian–Greek communicative strategies in respect of gender264
Zoltán Karmacsi: Language socialization in ethnically mixed marriages274
Forintos Éva: Loanshifts of Canadian–Hungarian and Anglo–Hungarian Language Contact281
Balázs Fodor – Pál Heltai: Culture specific items in translation289
Éva Forintos – Szilárd Szentgyörgyi: Linguistic Manifestations of Language Contact: a Case Study301
Boda István Károly – Porkoláb Judit: Versszövegek hipertextuális szerveződésének modellezése kétnyelvű környezetben316
Valéria Vékony: Merkmale der schriftsprachlichen Kommunikation im ungarisch-deutschen bilingualen Kontext323
 
IV. MÁSODIK NYELVI FELDOLGOZÁS / SECOND LANGUAGE PROCESSES
 
Kristina Cergol Kovačević: Visual word recognition and language-specific orthographic cues: evidence in favour of language-nonselective lexical access in Croatian speakers of Global English333
Fruzsina Sára Vargha: Lexical access of L1 and L2 words in language specific and generalised lexical decision tasks342
Tünde Éva Polonyi: The Animal Farm: A Picture Set For the Study Of Lexical And Grammatical Learning350
Katalin Doró: Underachievers among foreign language majors: a sign of learning disabilities?364
Mária Laczkó: The mental lexicon of twins in mother tongue versus foreign language374
Judit Navracsics – Gyula Sáry: Bilingual sentence processing384
Nádor Orsolya: A mentális lexikon kutatásának lehetőségei a magyar mint idegen nyelv tanulóinak esetében397

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 140. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.