Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Hegedűs József: Az idegen nyelv
Nyelvek - nyelvtanulás

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Hegedűs József: Az idegen nyelv

290 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219313
2012
BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK7
ELŐSZÓ HELYETT13
I. A RÉGI NYELVI LÁTÓHATÁR15
II. IDEGEN NYELVEK – A NYELVTUDOMÁNY ELSŐ FORRADALMA22
III. AZ „ IDEÁLIS” IDEGEN NYELV33
IV. AZ ÁLTALÁNOS EMBERI NYELVI KÉPESSÉG39
V. AZ EGYETEMES NYELVTAN HIPOTÉZISE58
VI. AZ EGYETEMES ALAPFOGALOM-KÉSZLET ÉS A VALÓSÁG72
VII. IDEGEN NYELVEK ÉS A 20. SZÁZAD90
VIII. A NYELVTANRÓL117
Nyelvtan és szabályok117
A memoriális nyelvtan123
A) Igék és idők125
B) A modalitásról141
C) A Gerundiumról149
D) A főnévi igenévről (Infinitívusz)152
IX. IDEGEN NYELV – TANULÓI ELVÁRÁSOK, SZEMBESÜLÉSEK158
A mondat elemeinek sorrendezése – a „szórend”159
Szokásszerű cselekvés kifejezése162
A műveltetés (kauzatívusz)163
A létige – „van” (copula)164
A birtoklás kifejezéséről (A habitatív szerkezetek)167
„Betételemek” (A való, lévő és hasonló „aktuális” jelentések kifejezése)   169
„Megszakított” szerkezetek172
Független mondatszerkezetek („abszolút” szerkezetek)174
A „figura etymologica” és módján, -ként stb.176
Értelmezési problémák a to + Inf. szerkezetet tartalmazó mondatokban177
Prepozíciók (Viszonyszavak, elöljárószók)179
A múlt idejű szenvedő melléknévi igenév183
Kérdés – tagadás184
A főnév és problémái187
X. AZ IDEGEN NYELV TÖBB ASPEKTUSBÓL SZEMLÉLVE197
Idegen szó – idegen jelentés (?)197
Idegen nyelv – jelentés198
Idegen nyelv – tanulás és jelentés202
Jelentés – megértés206
Idegen nyelvi formák – jelentések210
Mondat – mondatjelentés213
Az anyanyelv más szemmel nézve219
Ismét a nyelvi világképről – Összefoglaló áttekintés224
XI. KITEKINTÉS A NYELVTANULÁSRA233
Az idegen nyelv – érték233
A humanista GRAMMATICA elágazásai, újjászületése235
Az idegen nyelvek és a kísérő háttér243
Idegen nyelvi tananyagok – nyelvtanulás250
Nyelvelsajátítás – kritikus pontok254
Az idegen nyelv tanulója259
FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE264
AJÁNLOTT ÉS KIEGÉSZÍTŐ BIBLIOGRÁFIA (Összeállította: Terts István)279
NÉVMUTATÓ284

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 145. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.