Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Hattyár Helga, Hugyecz Enikő Henriett, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa (szerkesztő): A sokszínű alkalmazott nyelvészet
Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Hattyár Helga, Hugyecz Enikő Henriett, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa: A sokszínű alkalmazott nyelvészet

204 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219306
2013
Előszó 7
 
NYELVOKTATÁS
FEHÉR ADRIENN: A motivált tanulási viselkedés vizsgálata általános iskolás nyelvtanulók körében13
KAJDI ALEXANDRA: A magyar mint idegen nyelv oktatása alsó tagozatban20
TÓTH-CZIFRA ERZSÉBET: A kisdedekhez alkalmazás problémái ‒ Népiskolai magyar mint államnyelv-oktatás 1879 és 1889 között28
 
INTERNETES NYELVÉSZET
BALOGH ANDREA: Kazuárok és hardcore-ok ‒ Angol szavak a számítógépes játékokban39
PETYKÓ MÁRTON: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé44
WIRT PATRÍCIA: Rövidítések az internetes csevegések nyelvezetében53
 
ALKALMAZOTT PSZICHOLINGVISZTIKA
SZABÓ ÁGNES: Szóasszociációs stratégiák szóban és írásban63
TÓTH ANDREA: A beszélőváltások alakulása a nem függvényében71
VARJASI GERGELY: Közmondások előhívási idejének modalitásfüggő vizsgálata79
 
ALKALMAZOTT SZOCIOLINGVISZTIKA
KREPSZ VALÉRIA: Diskurzus az óvodában – Az óvodáskorú gyermekek párbeszédeinek jellemzői89
BOKOR JULIANNA: Siket szülők halló gyermekeinek nyelvhasználati jellegzetességei
a nyelvelsajátítás tükrében96
NÉMETH JUDIT: Szükség van-e nyelvi programra a hátrányos helyzet leküzdéséhez?105
VARJASI SZABOLCS: Nyelvi jogok a mindennapokban: egy felvidéki jogtudatosság-vizsgálat eredményei112
NÉMETH LUCA ANNA: Társadalmi csoportok megnevezése a nemek nyelvhasználatában120
HUGYECZ ENIKŐ HENRIETT: A szexuális csoportok megnevezésével kapcsolatos attitűdök128
TÓTH BIANKA: Ablak vagy nyílászáró? ‒ A szakmai kommunikáció és nyelvhasználat rétegzettsége136
RÓTH JUDIT: Sztereotípiák és nonverbális különbségek az interkulturális kommunikációban144
KATONA ÁGNES: A mai vajdasági keresztnévadás sajátosságai154
 
FUNKCIONÁLIS KOGNITÍV NYELVÉSZET
F. GULYÁS NIKOLETT: Kiről beszélünk? ‒ Finn és magyar személytelen szerkezetek funkcionális megközelítésben165
GÖTZ ANDREA: Az idézetjelölés pragmatikája a Héber Bibliában: lē'mōr176
NAGY JULIANNA: A mondatmegértés horizontjai186
 
Jónás Frigyes gyászbeszéde198
Kiss Zoltán életrajza200
Kiss Zoltán publikációs listája202

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 147. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.