Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Medgyes Péter (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2013. 1-2. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Medgyes Péter: Modern Nyelvoktatás 2013. 1-2. szám

144 oldal, B/5, puhafedeles
2013
BALÁZS Géza: Búcsú Jónás Frigyestől (1944–2012) (Obituary: Frigyes Jónás [1944–2012])3
 
TANULMÁNYOK (ARTICLES)
ILLÉS Éva: Az angol mint lingua franca – új nyelvpedagógiai kihívás (English as a lingua franca – A new challenge for language pedagogy)5
VÍGH Tibor: A középszintű angol és német nyelvi érettségin elért teljesítmények változásai 2007 és 2012 között (Trends in performances at the intermediate level English and German school leaving examinations between 2007 and 2012)17
MEZEI Gabriella: Motivációs stratégiák a nyelvórán (Motivational strategies in the language classroom)36
 
INTERJÚ (TALKING SHOP)
Egy drogos tanító bácsi – Medgyes Péter interjúja Bencsik Viktorral (The drug addict – Péter Medgyes interviews Viktor Bencsik)51
 
MŰHELYTITKOK (WORKSHOP)
BAJNÓCZI Beatrix: Felnőttek és az angoltanulás – egy nemzetközi projekt (Adults and learning English – An international project)58
VATAI Éva: Hadd „írják” a diákok! Közös kreatív feladatok a nyelvórán (Let the students 'write' it! – Joint creative tasks in the language class)69
FÓRIS Ágota: Szépe György és a pécsi alkalmazott nyelvészeti műhely (György Szépe and the applied linguistics team in Pécs)85
 
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ Edit ◊ Zoltán Dörnyei: The psychology of second language acquisition (Az idegennyelv-elsajátítás pszichológiája)93
ÁRVA Valéria ◊ Annamaria Pinter: Teaching young language learners (Korai nyelvtanítás)96
BOGNÁR Anikó ◊ Adrienne L. Herrell – Michael Jordan: Fifty strategies for teaching English language learners (Ötven stratégia az angolnyelv-tanulók tanításához)99
KROMMER Zoltan ◊ Elaine Kolker Horwitz: Becoming a language teacher. A practical guide to second language learning and teaching (Nyelvtanárrá válni. Gyakorlati útmutató nyelvtanuláshoz és -tanításhoz)101
HELTAI Pál ◊ William O'Grady – John Archibald – Francis Katamba: Contemporary linguistics: An introduction (Bevezetés napjaink nyelvészetébe)103
BARABÁS Mariann ◊ Bruce M. Rowe &nash; Diane P. Levine: A concise introduction to linguistics (Rövid bevezetés a nyelvészetbe)106
ÁRVAY Anett ◊ Farkas Tímea – Kellerer-Egerszegi Krisztina: Kincskeresők, kalandra fel! (Treasure hunters! Up for adventure!)108
CSÁK Éva ◊ Мария Янкович: О проблемах перевoда на русскoм языке (Jankovics Mária: Fordítási problémák az orosz nyelvben) (Translation problems in the Russian language)110
 
SZÓTÁRSZEMLE(DICTIONARY REVIEWS)
CSETNEKI SÁNDORNÉ BODNÁR Ildikó ◊ Temesi Viola (főszerk.): Magyar ellentétszótár. Ellentétes jelentésű szavak szótára (Dictionary of Hungarian antonyms)113
VARGA György ◊ Jack C. Richards – Richard Schmidt: Longman dictionary of language teaching and applied linguistics (A nyelvtanítás és az alkalmazott nyelvészet szótára)117
OSZETZKY Éva ◊ Bárdosi Vilmos: Francia–magyar tematikus szólásszótár. Szólásmagyarázatok és gyakorlatok megoldókulccsal (French–Hungarian thematic dictionary of sayings with explanations and key to exercises)120
GRÉCZI Lili Katalin ◊ Bárdosi Vilmos: Francia–magyar tematikus szólásszótár. Szólásmagyarázatok és gyakorlatok megoldókulccsal (French–Hungarian thematic dictionary of sayings with explanations and key to exercises)123
 
SZOFTVER (SOFTWARE)
MÁTHÉ Elek: Egyszerű netes tippek nyelvtanároknak II.(Easy web tips for language teachers 2.)126
 
HÍREK (NEWS)
FÁBIÁN Zsuzsanna: Szótárnap és Kiváló Magyar Szótár díj (Dictionary Day and Excellent Hungarian Dictionary Award)128
SZILVÁSI Zsuzsanna: A Többnyelvűség Harmadik Európai Konferenciája. Università La Sapienza, Róma, 2012. október 10–12. (Third European Conference on Plurilinguism)131
CSETNEKI SÁNDORNÉ BODNÁR Ildikó: Gondolatok a jelnyelvről. Beszámoló egy konferenciasorozatról (Reflections on sign language: A report on a conference series)133

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.