Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Klein Ágnes: Utak a kétnyelvűséghez
Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Klein Ágnes: Utak a kétnyelvűséghez

140 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219412
2013
Előszó7
 
Bevezetés9
 
1. A nyelv fogalmának komplex megközelítése13
 
2. Az első nyelv elsajátítása15
2.1 Tanulás versus elsajátítás? Fogalommagyarázat15
2.2. Anyanyelv és első nyelv17
2.3. Nyelvelsajátítási elméletek18
2.4. Agyi struktúrák20
2.5. A kritikus (szenzitív) periódusról26
2.6. Az első nyelv elsajátításának előfeltételei27
2.7. Az első nyelv területei és elsajátításuk elvei29
2.8. Az anya és a környezet szerepe az anyanyelv-elsajátítás folyamatában30
2.9. Az anyanyelv elsajátításának szakaszai33
2.9.1. Óvodáskor előtt33
2.9.2. Az óvodás korú gyermek kognitív és nyelvi fejlődése38
 
3. A második nyelv elsajátítása43
3.1. A kétnyelvűség fogalmáról43
3.2. A „kétnyelvű agy” működése44
3.3. Két nyelv egy mentális lexikonban?45
3.4. Elméletek a második nyelv elsajátításáról49
3.5. A második nyelv elsajátításának „optimális” időpontjáról51
3.6. A nyelvelsajátítás feltételeiről55
3.7. Kétnyelvűség: Előnyök – hátrányok?56
3.8. A másodnyelv-elsajátítás tipizálása az elsajátító kora alapján58
3.9. Különböző utakon a kétnyelvűséghez59
3.9.1. A szimultán nyelvelsajátításról61
3.9.1.1. Esettanulmány61
3.9.1.2. A gyermekek szókincse és nyelvtani fejlődésük63
3.9.1.3. A két nyelv kölcsönhatásban65
3.9.2. A szukcesszív nyelvelsajátítás68
3.9.2.1. Az irányítatlan szukcesszív nyelvelsajátításról általában68
3.9.2.1.1. Esettanulmányok72
3.9.2.1.2. A szukcesszív nyelvelsajátítás folyamata és jellemzői78
3.9.2.1.3. Programok a második nyelv fejlesztése céljából82
3.9.2.1.4. A második nyelv fejlesztése céljából készült koncepciók közös vonásai84
3.9.2.1.5. Ajánlások a második nyelv fejlesztésére85
3.9.2.2. Az irányított szukcesszív nyelvelsajátítás86
3.9.2.2.1. Fogalommagyarázat és célközönség86
3.9.2.2.2. A második nyelv elsajátításának alapelvei az óvodában87
3.9.2.2.3. Óvodai koncepciók a második nyelv elsajátításának céljából89
3.9.2.2.3.1. Az immerzióban részt vevő gyermekek második nyelvének fejlődése91
3.9.2.2.3.2. A kezdeményező modellekben részt vevő gyermekek második nyelvének fejlődése92
 
4. A kisebbségi nyelv és kultúra átörökítése
a magyarországi német óvodákban95
4.1. A magyarországi nemzetiségi és etnikai óvodák irányelvei95
4.2. A magyarországi német nemzetiségi óvodákról96
4.3. Személyi feltételek98
4.4. A német nemzetiségi óvodák vizsgálata nyelvi programjuk alapján99
4.5. A gyermekek német nyelvi ismeretei100
4.6. Óvónők a német nyelv közvetítéséről és lehetőségeikről a szakmai fejlődésre101
4.7. A kisebbségi kultúra helye és szerepe a német nemzetiségi óvodákban105
4.8. A szülőktől kapott vizsgálati eredmények elemzése107
4.9. Az iskolai vizsgálati eredmények elemzése109
4.10. Az óvodák és az iskolák kapcsolattartása111
4.11. Esettanulmány113
4.12. Gyermekközpontú módszerek, valamint a német nyelv elsajátításának nehézségei az óvodában115
 
5. Összefoglalás119
5.1. Kitekintés és implikációk122
 
Irodalom125

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 152. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.