Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Medgyes Péter (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2013. 4. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Medgyes Péter: Modern Nyelvoktatás 2013. 4. szám

96 oldal, B/5, puhafedeles
2013
SIMONCSICS Péter – TERTS István: Vászolyi Erik emlékezete (1933–2013) (Obituary: Erik Vászolyi [1933–2013])3
STURCZ Zoltán: Modern Nyelvoktatás: indulás és első korszak 1963–1989. Szépe György emlékének ajánlva (Modern Language Teaching: The early stages of the periodical from 1963 to 1989. In memoriam György Szépe)7
 
TANULMÁNYOK (ARTICLES)
KISS Tamás – WENINGER Csilla: Idegen nyelvi tankönyvek kulturális tartalmának szemiotikai szempontú elemzése (A semiotic analysis of cultural content in foreign language textbooks)17
SPICZÉNÉ BUKOVSZKI Edit: Tanulási stílusok vizsgálata a felsőoktatási nyelvoktatásban (Examination of learning styles in language teaching in higher education)30
 
INTERJÚ (TALKING SHOP)
„Az élet hozta így.” Medgyes Péter interjúja Walkó Györgynével (“As fate would have it”. Péter Medgyes interviews Mrs. Ágnes Walkó)41
 
MŰHELYTITKOK (WORKSHOP)
BUDAI László: Összehasonlító nyelvtani sorozat. Biztos támaszunk az anyanyelv! (Series in comparative grammar. Mother-tongue support)46
BUDAI László: Merjünk támaszkodni anyanyelvünkre! (Let’s rely on our mother tongue)47
 
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
ANDOR József ◊ Pléh Csaba: A lélek és a nyelv (Mind and language)57
MOLNÁR Erzsébet ◊ Budai László – Budai Andrea – Budai Dániel: Lépten-nyomon angolul (DVD-melléklettel) (Step by Step in English with DVD)60
PETNEKI Katalin ◊ Einhorn Ágnes: Feladatkönyv (Workbook)65
HOLLÓ Dorottya ◊ Jilly Viktor: “We shall overcome!” Civil rights movement in the United States. For advanced students of English – level C1 (“We shall overcome!” Polgárjogi mozgalmak az Egyesült Államokban. Haladó angolnyelv-tanulók számára – C1 szint)68
HARDI Judit ◊ Garold Murray – Xuesong Gao – Terry Lamb (szerk.): Identity, motivation and autonomy in language learning (Identitás, motiváció és autonómia a nyelvtanulásban)71
HORVÁTH Péter Iván ◊ Szabó Tamás Péter: „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”. A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében (“We put up signs prohibiting foul language”. Correction as communication practice and as topic in the metalanguage of students and their teachers)74
FENYVESI Anna ◊ Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép (Language and education in a minority context. An overview of the Carpathian Basin)77
 
SZÓTÁRSZEMLE (DICTIONARY REVIEWS)
FELVÉGI Zsuzsanna Mária ◊ Az ingyenes angol–magyar és magyar–angol online szótárakról (Free English–Hungarian and Hungarian–English online dictionaries)80
 
SZOFTVER (SOFTWARE)
MÁTHÉ Elek: Egyszerű netes tippek nyelvtanároknak IV. (Easy web tips for language teachers 4)94

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.