Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Medgyes Péter (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2014. 1-2. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Medgyes Péter: Modern Nyelvoktatás 2014. 1-2. szám

144 oldal, B/5, puhafedeles
2014
TANULMÁNYOK (ARTICLES)
Kontráné Hegybíró Edit: Négyen, akik siketeket tanítanak (Four teachers of the Deaf)3
Märcz Róbert: A hallott szöveg értése mint teljesítmény. Milyen tényezők vannak hatással a vizsgázók teljesítményére egy középfokú angol hallásértésvizsga esetében? (Listening comprehension as achievement: What factors influence test takers' performance on a B2 level English listening comprehension test?)18
Varga Éva Katalin: Anatómiai nevek régen és ma. Latin helyett angol? (Anatomical names in the past and today: English instead of Latin?)35
Váradi Tamás - Ludányi Zsófia - Kovács Réka: Géppel segített helyesírás. A helyesírás.mta.hu portál készítéséről (Computer aided spelling advice. Designing the helyesírás.mta.hu site)43
 
INTERJÚ (TALKING SHOP)
„Ennyi pénzért nem éri meg rosszul tanítani.” Medgyes Péter interjúja Prievara Tiborral (“It's not worth teaching badly for such a low salary”. Péter Medgyes interviews Tibor Prievara)59
 
MŰHELYTITKOK (WORKSHOP)
Összehasonlító nyelvtani sorozat ◊◊ Budai László: Kettő-egy a magyar javára (Series in comparative grammar: Two-one to Hungarian)65
Vászolyi Erik: 100 érdekes angol szó. Terts István jegyzeteivel (100 interesting English words. Comments by István Terts)74
Fekete Mónika, Gazsó Melinda – Szabadkai Bernadett: Az idegen nyelvek tanítása a Nemzetközi Érettségi Programban (Teaching foreign languages in the International Baccalaureate Programme)87
 
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
Csetneki Sándorné Bodnár Ildikó ◊◊ Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája (The psychology of discourse)97
Árva Valéria ◊◊ Julie Meighan: Drámázzunk! Drámajátékok, színdarabok és monológok (nem csak) angolul tanuló óvodásoknak és kisiskolásoknak (Drama start. Drama activities, plays and monologues for young children [Ages 3–8])102
Fischer Andrea ◊◊ Illés Éva – Rády Annamária: Szóbeli feladatok angol középfokú nyelvvizsgára (Speaking tasks for English intermediate language exams)103
Huszár Ágnes ◊◊ Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Theory and empirical research in sociolinguistics)104
Balaskó Mária ◊◊ Navracsics Judit – Szabó Dániel (szerk.): A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban (Mental procedures in language processing. Studies in psycholinguistics 3.)106
 
FOLYÓIRATSZEMLE (Journal REVIEWS)
Beharangozó (Introducing journal reviews)113
Petneki Katalin ◊◊ Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Faches Deutsch als Fremdsprache113
Iványi Rudolf ◊◊ Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts116
 
SZÓTÁRSZEMLE (DICTIONARY REVIEWS)
Lázár A. Péter: Óvakodjunk az ingyenes angol–magyar és magyar–angol online eszközöktől! (Sham dictionaries of English online: no free lunch)119
 
SZOFTVER (SOFTWARE)
Horváth József: Kreatív lapozás, avagy mit tud a Flipboard (Creative page flipping, or what is special about Flipboard)130
Ábrányi Henrietta: AnyMeeting: Tanórák az interneten (AnyMeeting: Classes in the web)133
 
HÍREK (NEWS)
Sólyom Réka: A magyar mint idegen nyelv napja (Day of Hungarian as a Foreign Language, 2013)137
Polcz Károly: Szakfordító Szakmai Nap (Day of Technical Translation, 2014)140

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.