Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák

238 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219634
2014
BEVEZETŐ7
 
Albert Sándor: Egy haiku-fordító szövegalkotó gyakorlatai9
Balázs Géza: Weöres Sándor nyelvteremtése19
Bańczerowski Janusz: Az ábrázolás és az ekvivalencia fogalma a fordításban29
Benő Attila: Szókölcsönzés, meghonosodás, analógia35
Frank Tibor: A Modern Filológiai Társaság születése43
Horváth Krisztina: Beszélő helyek: az intertextus nyomai és a jelentésképződés55
Imre Attila: Fordítások menedzsmentje vagy fordításmenedzsment65
Jászay László: Igeképzés és akcionális árnyalatok az orosz nyelvben73
Károly Krisztina: Szövegalkotás a fordításban: a retorikai szerkezet újrateremtése83
Keszler Borbála: Nyelvteremtő praktikák a magyar orvosi szaknyelvben a nyelvújítás első és második korszakában97
Klaudy Kinga: Újabb kutatások az aszimmetria hipotézis bizonyítására113
Komlósiné Knipf Erzsébet: A jelentéskonstrukciók alakulása a német szóképzés néhány példáján121
Maróth Miklós: A modern élet új szavai az arabban131
Molnár Sándor: Szóexegézis és etimológia az egyházi szövegalkotásban137
Nagy Sándor István: A könyv csodálatos utazás a múltba és a jövőbe – Jókai Mór regényeinek román nyelvű fordításairól143
Pacsai Imre: Az orosz nyelv keleti elemeinek fordítási kérdései153
Papp Andrea – Vihar Judit: „A tudomány kulcs a világ titkaihoz” – Szállóigék magyar műfordítóktól163
Pátrovics Péter: „Nyelvteremtő praktikák” az ifjúsági nyelvben (német és lengyel anyag alapján)177
Székely Gábor: A készülő fokozó értelmű szókapcsolatok magyar–angol, magyar–német és magyar–orosz ekvivalencia-szótárairól és egy apró szabályszerűségről187
Szijj Ildikó: A modern spanyol és portugál nyelvészeti terminológia néhány jellegzetessége195
Veszelszki Ágnes: A slam poetry mint sajátos szövegalkotó gyakorlat203
Vig István: Többnyelvűség és nyelvhasználat a 14. századi Raguzában/Dubrovnikban219
Zachar Viktor: A plágiumügyekkel kapcsolatos neologizmusok a magyar és a német nyelvben227
 
A KÖTET SZERZŐI237

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 159. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.