Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Szabó Dénes: A magyar nyelvemlékek

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szabó Dénes: A magyar nyelvemlékek

82 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219689
2014

„A nyelvnek megvan a maga története, melyet ismernünk kell, hogy a mai nyelv rendszerét, törvényszerűségeit megérthessük.” 

„Történelmünk mind sűrűbb homályba vesző távolából mint elszórt gyenge fények világítanak felénk nyelvünk legkorábbi nyelvemlékei.” 

„A megbízható, hiteles adatok nélkül való »nyelvészkedés« csakis tudománytalan, fellegekben és ködökben járó eszmefuttatásokat, haszontalan szófecsérlést eredményezhet.” 

„A régi korok írott emlékei nemcsak nyelvünk történetének dokumentumai, hanem társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti, történeti-földrajzi, művelődés­történeti, irodalomtörténeti, néprajzi dokumentumok is.” 

Szabó Dénes A magyar nyelvemlékek című munkájából kiragadott fenti négy idézet rávilágít, hogy a TINTA Könyvkiadó miért bocsájtja ismét közre a ma már klasszikusnak számító művet. 

A több mint ötven éve megjelent, jó stílusú, könnyen érthető kézikönyvből diákok sora ismerkedett meg nyelvemlékeinkkel. A benne leírtak napjainkig semmit sem veszítettek tudományos értékükből, a magyar nyelvtudomány azóta csupán néhány ponton egészítette ki. 

A kiadvány egyetemi tankönyvnek készült, először 1952-ben, majd bővítve 1959-ben jelent meg. Tárgya a magyar nyelvemlékek rövid összefoglalása, a X. század szórványaitól kezdve a XVI. század kéziratos és nyomtatott emlékeiig. A könyv a törzsanyagát a következő öt fejezetben tárgyalja: 1. Szórványok; 2. Szövegek; 3. Glosszák, szójegyzékek és szótárak; 4. Felsorolások; 5. Nyelv­tanok. 

Szabó Dénes (1913–1994) a második világháború előtt szláv filológusként lengyel állami ösztöndíjas, és a vilnói egyetemen lektor. 1950-től az ELTE tanára, 1957-től nyugdíjazásáig az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. 

Nyelv-, irodalom- és művelődéstörténeti szempontból is fontos esemény volt, hogy az 1940-es évek elején megindította a Codices Hungarici sorozatot. Gombocz Zoltán nyomdokain haladva az 1950-es évek elején megírta A mai magyar nyelv című egyetemi jegyzetét. Részt vett A magyar nyelv értelmező szótára munkálataiban, majd a Petőfi-szótár egyik szerkesztője volt. Szabó Dénes a XX. századi magyar nyelvtudomány egyik jelentős alakja.


Mesterművek sorozat tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.