Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Medgyes Péter (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2014. 3. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Medgyes Péter: Modern Nyelvoktatás 2014. 3. szám

96 oldal, B/5, puhafedeles
2014
TANULMÁNYOK (ARTICLES)
Csizér Kata – Tankó Gyula: A motiváció vizsgálata egy tudományos íráskészséget fejlesztő órán (The investigation of motivation in an academic writing course)3
Sárdi Csilla: A harmadik nyelv tanulásában rejlő lehetőségek (Third language acquisition: obstacles and possibilities)14
 
INTERJÚ (TALKING SHOP)
Kis csoportok – nagy eredmények. Medgyes Péter interjúja Mészáros Miklóssal (Small groups – huge successes. Péter Medgyes interviews Miklós Mészáros)26
 
MŰHELYTITKOK (WORKSHOP)
Összehasonlító nyelvtani sorozat ◊◊ Budai László: A mondatok szerkezetes mondatrészekre bontása (Series in comparative grammar: The segmentation of clauses into their constituents)32
Vászolyi Erik: 100 érdekes angol szó (2. rész). Terts István jegyzeteivel (100 interesting English words 2. Comments by István Terts)39
Rozgonyi Zoltán: Mi változik az akkreditált nyelvvizsgáztatásban? (Changes in state accredited exam regulations – Do they matter?)52
 
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
Magnuczné Godó Ágnes ◊◊ Horváth József – Medgyes Péter (szerk.): Studies in honour of Marianne Nikolov (Tanulmányok Nikolov Marianne tiszteletére)58
Bognár Anikó ◊◊ Nagy György: Angol közmondások. 2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelője (English proverbs. 2000 English proverbs, sayings and maxims with their Hungarian translations and equivalents)62
Dringó-Horváth Ida ◊◊ Görcsné Dr. Muzsai Viktória – Szilágyi Magdolna (szerk.): Multimédia Projekt DVD (Multimedia Projekt DVD) és Német nyelvtanulás/tanítás – dinamikusan. Kézikönyv a Multimédia Projekt DVD-hez (Deutschlernen/lehren – dynamisch. Handbuch zum DVD Multimedia Projekt)66
Petneki Katalin ◊◊ Árva Valéria – Márkus Éva (szerk.): Education and/und Forschung II. (Oktatás és kutatás II.)68
Pusztai-Varga Ildikó ◊◊ Heltai Pál: Mitől fordítás a fordítás? (What makes a translation a translation?)71
 
FOLYÓIRATSZEMLE (JOURNAL REVIEWS)
Borza Natália: WoPaLP. Working Papers in Language Pedagogy (Nyelvpedagógiai Műhelytanulmányok)75
 
SZÓTÁRSZEMLE (DICTIONARY REVIEWS)
Lázár A. Péter ◊◊ Stewart Clark – Graham Pointon: Words. A user’s guide (Szavak. Nyelvhasználati útmutató)78
 
SZOFTVER (SOFTWARE)
Kiss Ilona: Twitter a nyelvoktatásban (Twitter in language teaching)84
 
HÍREK (NEWS)
Fazakas Emese: Beszámoló a MANYE XXIV. Kongresszusáról (Report on the 24th Congress of the Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers [HAALLT])87
Farkas Kornél: Matters of the Mind: A nyelvtanulás pszichológiai háttere mai szemmel (Konferenciabeszámoló) Matters of the Mind: Psychology and Language Learning. [Conference report])92

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.