Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből A könyvről írták sajtóbemutató

Eőry Vilma (főszerkesztő): Értelmező szótár+ (2 kötet)
Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Eőry Vilma: Értelmező szótár+ (2 kötet)

1850 oldal, B/5, keménytáblás
ISBN 9789637094736
2007

Az Értelmező szótár+ egynyelvű kéziszótár. Azonkívül, hogy magyarázza a címszavakat, és használatukat példamondatokkal világítja meg, sokféle nyelvi ismeretet, számos hasznos tudnivalót is közöl róluk. A szótár magyar anyanyelvűek, elsősorban fiatalok számára készült, és alkalmas az anyanyelvoktatásban való felhasználásra. 

A kétkötetes kézikönyvben a 16 065 címszóhoz hozzákapcsolva 250 000 nyelvi adat található. A klasszikus értelmező szótári funkciók mellett ugyanis – a magyar szótárirodalomban először – egyetlen szótárban számos ismeretet tartalmaz a szócikkekbe beépítve: 

– megadja a szinonimákat, 

– felsorolja az ellentéteket, 

– szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat közöl, 

– tájszavakat sorol fel. 

Ezeken a nyelvi adatokon kívül az Értelmező szótár+ egy szócikken belül még további információkat is ad: 

– jelzi a gyakoriságot, 

– közli az etimológiát, 

– nyelvhasználati tanácsokkal szolgál, 

– felsorolja utótagjuk szerint az összetételeket, 

– illusztrációkkal szemléltet. 

A negyedmillió nyelvi adat szemléletesen mutatja be, hogy szavaink nem elszigetelten, önmagukban állnak nyelvünkben, hanem szinonimáikkal, ellentéteikkel, szókapcsolataikkal hálót alkotnak. A szótár szerkesztői először vállalkoztak arra, hogy a szavaknak ezt a szövevényes kapcsolatrendszerét egyetlen szótárban mutassák be. Erre utal a szótár címében szereplő „+”. 

A szavak összetartozását szemlélteti a kötet végén található fogalomköri csoportosítás is, amely első ízben adja közre fogalomkörökbe rendezve a magyar szavakat. 

Az Értelmező szótár+ szerkesztői a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete nyelvművelő és nyelvi tanácsadó osztályának tudományos kutatói, a szótár szerkesztése során felhasználták a jelentéstan, a lexikológia és a lexikográfia legújabb eredményeit. 

Bízunk benne, hogy az Értelmező szótár+ azzal, hogy nemcsak megmagyarázza a szavakat, hanem sokféle ismeretet is közöl róluk, sokak számára nyújtja a szavaink közötti összefüggések felfedezésének izgalmas élményét, és segíti anyanyelvünk szókincsének, ezzel együtt kultúránknak minél alaposabb megismerését. 

Az Értelmező szótár+ 2010-ben elnyerte a Kiváló Magyar Szótár díjat. 

Figyelmébe ajánljuk továbbá a szótárhoz készült feladatgyűjteményt: a Szókincsbővítő munkafüzetet.


A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 13-14. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.