Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Dróth Júlia (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2016. 1-2.
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Dróth Júlia: Modern Nyelvoktatás 2016. 1-2.

144 oldal, B/5, puhafedeles
2016
TANULMÁNYOK (ARTICLES)
Heltai Pál: Kontrasztív elemzés a mai nyelvtanításban és fordításoktatásban (Contrastive analysis in present-day language teaching and translator training)3
Szöllõsy Éva: A szótári ageizmus ellen: miért és hogyan? (Ageism in the dictionary: why it should be avoided - and how)31
Juhász Dávid: Az érem két oldala: Angol nyelvtanárok nyelvoktatásról alkotott képzetei és tanári gyakorlata (The two sides of the coin: English teachers’ beliefs about language teaching and their practices) 53
 
INTERJÚ (TALKING SHOP)
Úgy szép az élet, ha kerek. Medgyes Péter interjúja Fekete-Nagy Katalinnal (It takes all kinds to make a world. Péter Medgyes interviews Katalin Fekete-Nagy) 70
 
MŰHELYTITKOK (WORKSHOP)
Idegennyelv-tanításunk helyzete (sorozat)
Kontra Miklós: Hullámhegyek és -völgyek a magyarországi angoltanárképzésben az utóbbi fél évszázadban (Series on the state of foreign language teaching in Hungary: Ups and downs in English language teacher education in Hungary in the last half century) (Fordította Jani-Demetrion Bernadett) 76
Bárdos Jenő: Eltűnő nyelvtanárképzéseink nyomában (Szeged: 1963–1968; Veszprém: 1990-2010) (Vanished into thin air: reminiscences of two Hungarian foreign language teacher training models) 92
 
EGY NYELVÉSZ OLVASÓNAPLÓJA (Linguists’ journal)
Terts István: Az Egy nyelvész olvasónaplója című új rovatról (Linguists’ journal: A new column) 105
Terts István: Négy pszichiáter, az amerikai Paul Watzlawick, Milton H. Erickson és Bruno Bettelheim, valamint az angol Charles Rycroft írásai a nyelvről I. (Four psychiatrists on language Part I: Paul Watzlawick, Milton H. Erickson and Bruno Bettelheim [US], and Charles Rycroft [GB]) 109
 
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
Huszár Ágnes, Gaál Zsuzsanna (szerk.): Nyelvészet, művészet, hatalom. Írások Tóth Szergej tiszteletére (Linguistics, arts and authority. Papers in honour of Szergej Tóth) 121
Hima Gabriella, Szöllősy Éva: A férfiak és a nők képe modern értelmező szótárainkban (The representation of men and women in contemporary monolingual dictionaries of Hungarian) 123
Folmeg Márta, Huszár Ágnes (szerk.): A gendernyelvészet horizontja (The horizon of gender linguistics) 125
Nagy Colette, Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép (Language and the image) 128
 
SZÓTÁRSZEMLE (DICTIONARY REVIEWS)
Varga György, Tukacs Tamás: Túlzásba vitt szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-angol szótára (Words carried to excess. Dictionary of Hungarian–English lexical intensifiers) 131
 
FOLYÓIRATSZEMLE (JOURNAL REVIEWS)
Szöllôsy Éva: International Journal of Lexicography 134
 
SZOFTVER (SOFTWARE)
Kollárová Kristína: A Fishtree weboldal (Fishtree website) 137
 
HÍREK (NEWS)
Fábián Zsuzsanna: Szótárnap és Kiváló Magyar Szótár díj 2015 (Dictionary Day and Outstanding Hungarian Dictionary Award 2015) 142

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.