Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában

Dróth Júlia (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2017. 1. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Dróth Júlia: Modern Nyelvoktatás 2017. 1. szám

96 oldal, B/5, puhafedeles
2017
Peter Sherwood professzort Országh László-díjjal tüntették ki (Laudation for Peter Sherwood)3
TANULMÁNYOK (ARTICLES)
Albertné Balázsi Julianna: Jelnyelvek és nyelvi tervezés Hollandiában és Flandriában (Sign language and language planning in the Netherlands and Flanders)7
Dombi Judit: „Egyszerre volt érdekes és ijesztô; de azt hiszem, leginkább hihetetlenül izgalmas volt” Angol szakos egyetemi hallgatók interkulturális élethelyzetekben (‘It was interesting and meanwhile scary, but eventually, it was unbelievably exciting’ A qualitative study on English majors’ intercultural encounters)17
INTERJÚ (TALKING SHOP)
Pörög a mókuskerék. Medgyes Péter interjúja Szende Lottival (Business as usual. Peter Medgyes interviews Lotti Szende)31
MŰHELYTITKOK (WORKSHOP)
Bíróné Várhegyi Judit: Osztálytermi kísérlet egy alternatív értékelési módszer kipróbálására (Class experiment for testing an alternative method of assessment)37
Lois Márta: Pragmatizmus és homogenitás: a magyarországi idegennyelv-tanulási környezet megkerülhetetlen tényezői. Gondolatok az Idegennyelv-tanításunk helyzete vitához egy kvalitatív kutatás alapján (Pragmatism and homogeneity: the essential factors of the foreign language learning environment in Hungary. Contribution to the debate on Transforming our pedagogical culture in foreign language teaching, based on a qualitative study)45
EGY NYELVÉSZ OLVASÓNAPLÓJA (LINGUIST’S JOURNAL)
Terts István: Négy pszichiáter, az amerikai Paul Watzlawick, Milton H. Erickson és Bruno Bettelheim, valamint az angol Charles Rycroft írásai a nyelvről II. (Four psychiatrists on language Part II: Paul Watzlawick, Milton H. Erickson, Bruno Bettelheim [US], and Charles Rycroft [GB])56
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
Huszár Ágnes  Sándor Klára: Nyelv és társadalom (Language and society)69
Andor József  William J. Crawford – Enikő Csomay: Doing corpus linguistics (Gyakorlati korpusznyelvészet)72
Borsos Levente  Yves Gambier – Annamaria Caimi – Cristina Mariotti (eds.): Subtitles and language learning. Principles, strategies and practical experiences (Feliratok és nyelvtanulás. Alapelvek, stratégiák és gyakorlati tapasztalatok)76
Szalkay Attila  Prievara Tibor: A 21. századi tanár. Egy pedagógiai szemléletváltás személyes története (The 21st century teacher. The personal experience of a change of pedagogical attitudes)79
Spéderné Négyesi Zsuzsanna  Jean-Claude Anscombre – María Luisa Donaire –Pierre Patrick Haillet (éds.) Opérateurs discursifs du français. Éléments de description sémantique et pragmatique (Diszkurzív jelölők a francia nyelvben szemantikai és pragmatikai megközelítésből)81
Dringó-Horváth Ida  Einhorn Ágnes: A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás (The pedagogical modernisation and teaching foreign languages)84
FOLYÓIRATSZEMLE (JOURNAL REVIEWS)
H. Prikler Renáta – Kollárová Kristina: TESL-EJ: The Electronic Journal for English as a Second or Foreign Language (Az angol mint második és idegen nyelv tanítása – elektronikus folyóirat)87
SZOFTVER (SOFTWARE)
Szvath–Vecsera Dóry: Duolingo: Tanuljunk angolul egy zöld bagolytól! (Duolingo: Let’s learn English from a green owl!)90

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.