Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyv elektronikus formában Előszó

Nádor Orsolya (főszerkesztő): Modern Nyelvoktatás 2018. 1. szám
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Nádor Orsolya: Modern Nyelvoktatás 2018. 1. szám

100 oldal, B/5, puhafedeles
2018
TANULMÁNYOK (ARTICLES)
KISZELY Zoltán: Egy online vizsgáztató-továbbképzés tapasztalatai (Lessons from an online standardisation training for examiners)3
MAKKOS Anikó: A fordítási feladatok megújítása az idegen nyelvek oktatásában (Renewing translation tasks in foreign language teaching)19
SZITA Szilvia: Annak tűnik, aminek látszik? Korpuszalapú vizsgálat a hasonló jelentésű szavak körében (Does it appear to be all that it seems? A corpus-based study of synonyms)31
MŰHELYTITKOK (WORKSHOP)
MEDGYES Péter: A nyelvtanulás tréfadolog (Language learning is a joke)47
UGRIN Zsuzsanna: Google Drive a fordítóképzésben: „Oszd meg és gazdagodj!” (Google Drive in the training of translators)59
KÖNYVSZEMLE (BOOK REVIEWS)
HUSZÁR Ágnes  Bodó Csanád: Nyelvi ideológiák és különbségek (Language ideologies and differences)73
NAGY Tamás  Károly Krisztina, Perjés István (szerk.): Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből. Diszciplínák tanítása – A tanítás diszciplínái 1. (Studies from the schools of teacher training. Teaching of disciplines - The disciplines of teaching 1.)75
NAGY Tamás  Károly Krisztina, Perjés István (szerk.) Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből. Diszciplínák tanítása – A tanítás diszciplínái 2. (Best practices from the schools of teacher training. Teaching of disciplines - The disciplines of teaching 2.)79
WALLENDUMS Tünde  Tamás Dóra Mária: Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át (An introduction to legal terminology)82
SZÓTÁRSZEMLE (DICTIONARY REVIEWS)
OLÁH Bence  Learner’s Dictionary. A learnersdictionary.com online szótár (Learner’s Dictionary. A learnersdictionary.com)85
SZOFTVER (SOFTWARE)
SIMON Krisztián: Edmodo - avagy hogyan léphetünk be egyszerűen és ingyenesen az online oktatásba (Edmodo - or how to enter the online learning smoothly and for free)91
HÍREK (NEWS)
KOVÁCS Tímea: Stratégiák és műveletek: Az átváltási műveletek szerepe a fordítás oktatásában és gyakorlatában. Beszámoló a Károli Gáspár Református Egyetem Fordításoktatás szakmai napjáról (Report on a translators' conference held at the Gáspár Károli University)97

   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.