Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan
Formák, funkciók, összefüggések

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan

560 oldal, B/5, keménytáblás
ISBN 9789634091585
2019
Előszó7
Bevezető gondolatok a nyelvi változásról7
Köszönetnyilvánítás9
I. rész: Formák11
I.1. Bevezetés17
I.2. A nyelv elemei. Szavak, szófajok, beszédrészek18
I.3. Szókincsbővítés33
I.4. A változások melegágya: a nyelv hangzó oldala58
I.5. Egy kis morfofonológia82
I.6. A névszók alaktana88
I.7. Az ige alaktana102
I.8. Mit takarnak a formák? Dióhéjban a szerkezetről139
I.9. Az igenevek144
I.10. A határozói funkciójú elemek151
I.11. A névmások 192
I.12. A viszonyjelölő szófajok: a viszonyszók212
I.13. A mondat alaktana233
I.14. Mit állít az állítmány, mit jelez a jelző 237
I.15. Az összetett mondatok255
II. rész: Funkciók265
II.1. Bevezetés271
II.2. Tiszán innen, Dunán túl... - A helyviszonyok kifejezése274
II.3. Mához egy hétre már nem leszek itt... - Az idő problémájáról286
II.4. Te az enyém, én a tied - Birtoklás, valamihez való tartozás313
II.5. Volt egyszer egy... - Az egzisztencia kifejezése a magyarban324
II.6. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát - A viszonyítás, összehasonlítás kifejezése329
II.7. Kicsit szomorkás a hangulatom máma... - A fok-mérték viszonylagossága339
II.8. Vizet prédikál és bort iszik - Az ellentét kifejezése343
II.9. Ragyog az örömtől, bánatában sírva fakad - Az ok-okozati viszony350
II.10. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne - A cél, szándék kifejezése355
II.11. Méltóságtok mit parancsol? - A megszólítás360
II.12. Bújj, bújj, zöld ág - A felszólítás365
II.13. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna - Óhajtás, feltételhez kötöttség368
II.14. Így kell ezt csinálni! - Kell, lehet, szabad, tilos és társaik372
II.15. Igaz, ami igaz... - A pragmatikai tudatosság376
II.16. Kérdezz, felelek mindenre! - Néhány gondolat az információs struktúráról381
II.17. A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? - A függő beszéd389
II.18. Lenni vagy nem lenni - Állítás és tagadás396
II.19. Zöldre van a rácsos kapu festve - A személytelenség (passzivitás) kifejezése399
II.20. Erre gyere, ne menj arra! - A deiktikus funkció402
II.21. Szó szót követ... - A kapcsolattartó elemek408
III. rész: Összefüggések413
III.1. Bevezetés419
III.2. A valóság körvonalai és határai 423
III.3. A mondat sarkalatos pontja: az ige432
III.4. A vonzatok (rectio)439
III.5. Tematikus szerepek a magyarban443
III.6. Az adott helyzetek tipológiája449
III.7. Esetkijelölés: a grammatikai esetek és a tematikus funkciók összefüggései466
III.8. A szituáció aspektusa473
III.9. Az akcióminőség485
III.10. Nagy úr a muszáj - a modalitás labirintusa488
III.11. Két megnyilatkozás, két igei centrum egy mondat keretében 496
III.12. Két megnyilatkozás egy mondat keretében - az igenevek502
III.13. Convenientia: egyeztetés a magyarban510
III.14. Helyettem, kis virág - a névmásítás517
III.15. Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem... - a szórend526
Zárógondolatok egy korántsem lezárt vállalkozáshoz546
Irodalom547
Tárgymutató553

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 31. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.