Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik
Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik

417 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9637094601
2007
Köszöntöm a Nyájas Olvasót!11
I. STÍLUSKÖZPONTÚ NYELVMŰVELÉS
Válogatott tanulmányok, cikkek15
Pozitív nyelvművelés17
Helyesírásunk alapelvei és néhány fogas kérdése21
Idegen név magyar raggal40
Szaknyelv és köznyelv viszonya egy szóhasználati kérdés tükrében: faj és fajta45
Hivatalos nyelvünk néhány jellemző sajátossága és magyarosabbá tételének módozatai47
Szakmai nyelvhasználat és publicisztikai stílus55
A Magyar Televízió hírműsorainak nyelvi, stilisztikai sajátosságai63
Tudományos és kritikai nyelvünk fonákságaiból71
A televízió sportműsorainak nyelvéről77
Mundial-mérleg nyelvészszemmel (és -füllel)86
A minőségről, széles mosollyal (A reklámok nyelve)88
Képszerűség, nyelvi képek a szépirodalomban és a mindennapi nyelvhasználatban92
1. Képszerűség tetőtől talpig92
2. Amíg egy képből szó lesz94
3. „Méznél édesb szép szók...” (Képről képre a régi magyar költészetben a Halotti beszédtől Zrínyiig)95
4. „Százlábú sógor” és más csodabogarak97
5. Közéleti képzavarok98
6. (Kép)zavarba ejtett ünneplők100
A nyelvi képek szerepe a tömegtájékoztatásban101
Mestereim, barátaim, példaképeim105
1. Szabó T. Attila száz esztendeje105
2. Kovalovszky Miklósról, két tételben107
2.1. Köszöntése107
2.2. Búcsúztatása108
3. Ruffy Péter végtelen mondata109
4. Szende Aladártól búcsúzunk110
5. Búcsú az olvasószerkesztőtől. Szántó Jenő 1920-2004111
6. Eltávozott a költészet nagy tudósa. Fónagy Iván 1920-2005112
Gondolatok és óhajok a XX. századi magyar nyelvészetben a nyelvművelés és a stilisztika viszonyáról113
Stílusközpontú nyelvművelés119
II. MONDHATTA VOLNA SZEBBEN?
Gyakorlati stilisztika mondatról mondatra127
1−105.129
III. NYELVI MOZAIK
222 pillanatfelvétel az ezredforduló nyelvhasználatáról235
1. Szavak pálfordulása237
2. Szervilis névelőelhagyás237
3. A Valentin minálunk Bálint, nemdebár?238
4. Suksükölő reklám239
5. Mennyi idős a nyelvművelő?239
6. Csodapalota, farkinca nélkül240
7. Nem minden oké!240
8. Búcsú a kapitánytól241
9. Hölgyeink és uraink242
10. Pontos idő, pontatlan hangsúllyal242
11. Egy rossz szójáték első adata?243
12. Újabb eltévedt jelzők243
13. Illyés Mallarmét idéz244
14. Horn úr, Pető úr és más urak244
15. Rosszat s rosszul?245
16. Cathrine, avagy a mucsai sznobizmus246
17. A rendszerváltás szavai246
18. Kisfiú költők247
19. Az élő gyapjú halálára248
20. Nem tökmindegy, hogyan beszélünk!248
21. Könyvbuzi, zenebuzi és így tovább?249
22. Szórendünk „áldásai”249
23. Már a márkanév se szent?250
24. Kis hal a nagy hal hálójában251
25. „Férfi Divat Új Embereknek”251
26. Ál-alanyok és ál-tárgyak, avagy Hogyan ugrassuk be az olvasót?252
27. Nemcsak a szlogen számít253
28. „Kunczené” = Kunczéné254
29. Családalapító nők254
30. Itt az eurovécé!255
31. Baudelaire „hűvös” szikrái255
32. Még a számítógép sem győzött végleg!256
33. Semmi perc alatt257
34. Egy kis nézeteltérés két kézikönyvünk között257
35. A vaskereskedő idomai258
36. Anyóca, apóca258
37. Túl sok a túl259
38. „Értelmes” sajtóhibák259
39. Bevállal, befúj, beidéz260
40. Naumann és Neumann261
41. Dadog a labda?262
42. Csak népiesen?262
43. Egy feléledt divatszó: a tuti263
44. Miheztartás végett263
45. Vigyázat, nem sajtóhiba!264
46. Ombudsman = szószóló?265
47. Vízbe ugrani tilos?266
48. 5:2 a magyarok javára266
49. Amit nem lehet helyesen írni266
50. Szűrőt igen, vasfüggönyt ne!267
51. Pizzéria268
52. Valóban = valójában?269
53. „...hogy magyarosabban mondjam”269
54. Kötődés egy kötőjel miatt270
55. Besokall270
56. Hivataloskodó feliratok271
57. A Magyar Posta meg a tárgyas ragozás272
58. Bartók „húzódása”272
59. „A késésért szíves türelmüket kérjük”273
60. „Lekontráztak minket”
61. Diktátum? Inkább: tollbamondás!274
62. Angol-magyar szóvicc275
63. A szem rágógumija s más ilyenek275
64. Jukker276
65. Amikor a hóhért akasztják277
66. Egy magyar sportszó nekrológja: cselgáncs277
67. Konkrét-elvont278
68. „Tejesen” felelőtlen reklámok279
69. Krúdy „nákolt”?280
70. Hatvanéves a citrancs280
71. Maradjon „péhóvard”!281
72. Meglepő táblák282
73. Hiányszótár282
74. Visszahív, visszahallgat, visszanéz283
75. Nyaki akció és egyéb gyermetegségek283
76. Stop, de stoppos?284
77. „...napvirág felhők”285
78. Emberes286
79. Lánglovagok és rokonaik286
80. Még mindig: csevej és fecsej287
81. Nem köszönünk287
82. Bájdorong a kéjbarlangban, avagy Újabb „szemérmes durvaságok”288
83. Meghalt a xerox, éljen a fénymásolat?289
84. A filmszínész és ifjonti neje290
85. Tegeznek a reklámok290
86. Szocialisták a találkahelyen291
87. Ez is verseny: műúszás a szinkronúszás ellen291
88. Hogy is írjuk: kárpát-medencei vagy Kárpát-medencei?292
89. Van szinkronugrás is!293
90. József Attila „lángos csillag”-a293
91. Hol volt, hol nem volt294
92. A szavak labirintusában295
93. InterPicy296
94. „Tegye föl a kezét, aki akar egy sört!”296
95. Nem vagyok purista, de...297
96. Új magyar utónévkönyv298
97. Amerika magyarul tanul299
98. További meglepő táblák299
99. Frekventum, avagy Gyártsunk-e új idegen szavakat?300
100. Megjelenőben a Magyar szókincstár301
101. Mire való, hová való a való?302
102. Szofisztikált fogyasztók303
103. Még valami a cégtáblarendeletről304
104. Azok a „francos” idegen nevek!...305
105. Csak egy dalt...305
106. Magyar Mammut, magyar metro306
107. Anyanyelvi és anyanyelvű307
108. Otello nem volt néger!307
109. „Kommunista nyelvész-basák”?308
110. „Vevő legény” volt-e a vőlegény?309
111. Legalább a villamoson ne hivataloskodjunk!309
112. Molnos Angéla magyarító könyvecskéje310
113. Válasz és viszontválasz a Mammut és a metro ügyében311
114. Egy névmás, amelyik...311
115. Lefordítatlan filmcímek312
116. „Humanitárius katasztrófa”?313
117. Egy szó, amely nincs, és mégis van: mozgósul314
118. A bankelnök itatja az egereket315
119. Akkor tehát Moldova?315
120. Milyen volt? Király!316
121. Akkor pontos, ha nem pontos316
122. Elviteles zacskó317
123. Búcsú a hajóvonták-tól318
124. Kalandom a „szökevényes” aranymívesnével318
125. Kitakarja a Napot319
126. Még ne kívánjunk egymásnak boldog új évezredet!320
127. A kocsik ajtajai321
128. Villanyfűtésű lakatos322
129. Legyen-e asszisztens a partjelző-ből?322
130. Kétezer év folyamán...323
131. Palack boros, Sör Kőbányai, Nyugdíjpénztár Aranykor323
132. Beütött a Haider-ménkű324
133. Amit a „szabad” szórendben sem szabad325
134. Nyelvművelés, kilencedszer326
135. „Szórakoztató” műsor327
136. Fukuyamatól a DOMINO-ig, avagy Ennyire azért ne tiszteljük a tulajdonnevet!327
137. A hatóság lehunyja a szemét328
138. Írd Jól Egyesület329
139. Autózható út, táncolható zene329
140. Három egyházfi meg a zászlósanya330
141. A bennszülöttek nyelvén330
142. Melyikőjük? Egyikőjük!331
143. Milyen is volt az olimpia: „szidni” vagy „szidnii”?332
144. „Érosz almája” és más merényletek a klasszikus műveltség ellen333
145. Instant leves = gyorsleves?334
146. Digitalizálják Krúdyt334
147. Egyetértek!335
148. Ne írjuk goblen-nek?336
149. A státus státusa336
150. Gazdagítja-e nyelvünket a szegényített urán?337
151. Szakirodalmak és napirendek338
152. Az HBO a UPC-ben338
153. A publicisztika meg a publicisztikák339
154. Távmásolat, avagy Nyelvművel a Posta340
155. 0-kilométerkő341
156. Mi a különbség a masszőr és a gyúró között?342
157. Barangoló kártya343
158. „Az őszi őrület folytatódik”343
159. Véleményes344
160. „Találkozunk öt ötvenkor!”344
161. Megléphető cipőmárkák345
162. Digóz vagy digózik: nem mindegy!346
163. Kalandok a metrón346
164. Tegezés és magázás Szindbád iskolája szerint347
165. Felülírja a törvényt348
166. Emberek és emberkék349
167. Sül a keze350
168. 2001 legmorbidabb szava: eutanáziaturizmus350
169. „Melyik stadionokkal? ”351
170. „A pláza láza”351
171. Nyitnizöld!352
172. „Gyere játékot szedni!”353
173. Puskás Öcsi és Ottlik, a legendák354
174. Új színfolt a vízilabda égiszén355
175. „A vita élesedik tovább355
176. Malackodó reklámok356
177. Olvassa az utat356
178. Csigabiga helyett zárójel357
179. Halhatatlan hivatali nyelv!357
180. Párhuzamos tévedések358
181. Mennyi pénz 2,7 billiárd forint?359
182. Megbánták, hogy kandidáltak359
183. Ha tízéves, miért nem 10-éves?360
184. Még mindig, sőt egyre inkább: kirúg361
185. Kulturális „jav”, avagy A plurale tantum alkonya?361
186. Valami jó outlet kellene362
187. Mondani lehet, írni nem?363
188. Nem bírom szó nélkül hagyni364
189. Mikor kettő, mikor két?365
190. Révbe ért a hölgykoszorú365
191. „Szécsenyi”366
192. Pörögj rá az igekötőre!367
193. Hungarikum367
194. Amerikaimogyoró, de amerikai futball?368
195. „Ingyenes zöldszám”368
196. Mi mindent lehet jegyezni?369
197. Nem hiszek a fülemnek370
198. Boldog család a posztulátumban371
199. Ne nevezzetek puristának!371
200. Névjegykártya és százalékpont371
201. Van, aki hasra gyúr, van aki egyébre373
202. „Hiányt pótol a zenei palettában373
203. „Csúnya kifejezéssel élve... ”374
204. Ehetünk-e bacon szalonnát a kempingtáborban?374
205. Amelyet rosszul tudunk375
206. „Vica versa” a katedráról376
207. Milyen is az a dalmos menyecske?376
208. Már van szépunoka is!377
209. „A gyógyfürdők, akik...378
210. „Itt vagyok a kismetrón!”379
211. Vukmir, az örömapa379
212. Kandidál, regisztrál, kvalifikál380
213. Felszarvazta a nejét?381
214. Megköszöni, hogy megköszönte381
215. „Bardóczky lebetegedett382
216. „Az élet olyan, mint a Lánchíd... ”382
217. Mit tehetünk a „goblein” ellen?383
218. A „boxutca” valójában bokszutca383
219. Nyelvi infantilizmus384
220. Amire a cápa ráteszi a kezét385
221. Ismeretlen Vörösmarty- és Ady-szövegek vagy gyermeteg hamisítványok?386
222. Nyelvészet és „nyelvészkedés”387
Utószó helyett: Borsó a falon389
A kötet írásainak eredeti megjelenési helye393
Mutató395

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 65. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.