Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik
Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik

417 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9637094601
2007

Kemény Gábor (1948) egyetemi tanár, az MTA doktora, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója több mint 35 éve publikál nyelvi ismeretterjesztő, nyelvművelő cikkeket. Ezeknek válogatott gyűjteményét adja most közre, bekapcsolódva ezzel a nyelvművelés létjogosultságáról évek óta folyó vitába. 

A kötet első része hosszabb, tanulmány jellegű cikkeket tartalmaz a következő témakörökről: 

- a pozitív nyelvművelés időszerű kérdései 

- helyesírásunk alapelvei és néhány fogas kérdése 

- hivatali nyelv, szaknyelvek, tudományos stílus 

- a média nyelve 

- sportnyelv 

- a reklámok nyelve 

- képszerűség, nyelvi képek a szépirodalmi, a mindennapi és a sajtónyelvben 

- nyelvművelés és stilisztika viszonya, egymásrautaltsága 

- a nyelvművelés követhető és követendő módja: a stílusközpontú nyelvművelés 

 

A második rész annak a rovatnak a cikkeiből van összeállítva, amely az Élet és Tudományban jelent meg Mondhatta volna szebben? címmel. Ezek a cikkek egy-egy sikerületlen mondat átírásával mutatják meg, hogyan kell(ene) pontosan, szépen, hatásosan írni magyarul. 

A kötet zárórésze az Édes Anyanyelvünk 1993 és 2004 közötti számaiban megjelent Nyelvi mozaik rovat cikkeit gyűjti össze, 222 pillanatfelvételt nyújtva az ezredforduló nyelvhasználatáról. 

A könyv utószóval, a szerző nyelvhelyességi tárgyú publikációinak jegyzékével és mutatóval zárul. 

Ezt a könyvet a napjaink nyelvhasználata, stílusa iránt érdeklődő művelt nagyközönségnek szánjuk, különös tekintettel az ifjúságra és a sajtó munkatársaira. 

 

Kemény Gábor másik cikkgyűjteménye A nyelvtől a stílusig címmel, monográfiája pedig Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába címmel jelent meg a TINTA Könyvkiadónál.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 65. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.