Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

T. Somogyi Magda: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

T. Somogyi Magda: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései

124 oldal, B/5, puhafedeles
1120 Ft
ISBN 9638601388
2000

A magyar nyelv alapvető sajátossága a szavak sokrétű toldalékolhatósága, gazdag alaktani rendszere. A toldalékok hagyományosnak számító hármas, képző-jel-rag szerinti osztályozása több ponton is vitatható. 

A Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései című értekezésben T. Somogyi Magda elsősorban azzal foglalkozik, hogy a különböző toldalékkategóriák milyen szempontok alapján különíthetők el egymástól, és valójában hány kategóriára van szükség a mai magyar toldalékrendszer megfelelő leírásához. Röviden kitér a mai angol, német, orosz, török és finn nyelv toldalékrendszerezési gyakorlatára is. 

Választ keres arra – a megfelelő besorolási kritériumok kiválasztása alapján –, hogy pl. a ma fokjelként értelmezett -BB (magas-abb, okos-abb), valamint az birtokjel (Pistá-é, tanuló-é) valóban jel-e, vagy inkább képző, illetőleg a denominális -ÉK (Kovács-ék, anyám-ék) formáns besorolható-e továbbra is a képzőkhöz. Felvázolja az adott problémakörök tudománytörténeti előzményeit, és ütköztetve a különböző véleményeket, ismerteti a legújabb nézeteket is. 

Többet között tárgyalja a névszóragok vagy határozószó-képzők dilemmáját is, vagyis azt, hogy pl. a sor-onként, kutyá-stul, szép-en, angol-ul ragos névszóknak tekintendők-e, vagy inkább névszóból képzett határozószóknak. 

Minden esetben igyekszik állást foglalni az egyes toldalékok besorolását érintő vitákban. 

Az értekezés eredményei elsősorban a toldalékrendszerezési gyakorlat átértékelése szempontjából hasznosíthatók. Az új szempontú toldalékbesorolások együttesen érvényesíthetők mind a tudományos szintű nyelvleírásban, mind az anyanyelv oktatásában.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat III. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár