Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből

Varga László: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Varga László: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás

136 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789637094279
2005

Ez a könyv az ún. ritmikai hangsúlyváltozás jelenségével foglalkozik az angol és a magyar nyelvben, miközben e jelenségen keresztül bemutatja a metrikus fonológia főbb irányzatait. 

Közismert tény, hogy az elszigetelt ejtésben két akcentusú angol szavak vagy kifejezések túlnyomó többsége (ilyen pl. a thirteen '13', vagy five o clock 'öt óra') szószerkezetbe ágyazva sajátosan viselkedik: hol az első, hol a második akcentusát veszíti el, attól függően, hogy a befogadó szószerkezetben utána vagy előtte áll-e akcentus. Ez a ritmikai hangsúlyváltozás jelensége. Az már kevésbé közismert, hogy a jelenséget egy sor más nyelvben is megfigyelték, és hogy, bár korlátozottan a magyarban is előfordul. A ritmikai hangsúlyváltozás vizsgálata összefonódott a metrikus fonológiával és már vagy negyedszázada a fonológiai kutatás egyik fontos területe. 

A könyv első része a kérdéskörrel kapcsolatos angol nyelvű munkák legfontosabbjait mutatja be, és ennek során első ízben ad részletes, kritikai áttekintést a metrikus fonológiának erről a vonulatáról magyar nyelven. A második rész a ritmikai hangsúlyváltozás magyar változatait vizsgálja és miután szembesíti őket az első részben ismertetett metrikus fonológiai elméletekkel, a jelenségek eredeti magyarázatát adja. 

A könyvet haszonnal forgathatják mindazok, akiket a ritmikai hangsúlyváltozás izgalmas jelensége érdekel, és akik a metrikus fonológia főbb irányzataival és azok kritikájával magyar nyelven kívánnak megismerkedni. 

A szerző Varga László, az ELTE Angol Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára, a szupraszegmentális fonológia ismert kutatója.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XLIV. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.