Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből

Varga László: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Varga László: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás

136 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789637094279
2005
Jelek és rövidítések7
1. Bevezetés9
1.1 Célkitűzések és alapfogalmak9
1.2 A könyv felépítése12
2. Lineáris és nem-lineáris fonológiák13
2.1 A klasszikus generatív fonológia13
2.2 Az autoszegmentális fonológia15
3. A metrikus fonológia kezdetei: Liberman és Prince fa- és rácsalapú modellje18
3.1 A modell főbb jellemzői18
3.2 A metrikus rács23
3.3 A Jambikus Megfordítás szabályának alternatív megfogalmazása32
4. Hayes metrikus adjunkciós elmélete35
4.1 Az euritmiára való törekvés, mint a ritmikai hangsúlyváltozás oka35
4.2 A Ritmikai Igazodás balra ható szabálya43
4.3 A Ritmikai Igazodás szabályának Kager és Visch-féle továbbfejlesztése45
5. Rácsalapú modellek (i): Selkirk48
5.1 A modell általános elvei48
5.2 A „rácsszépítő” szabályok54
6. Rácsalapú modellek (ii): Halle és Vergnaud60
6.1 Zárójelezett metrikai rácsok60
6.2 A többszavas elemek61
7. Gussenhoven akcentusalapú modellje69
7.1 A modell kulcsa: a differenciálatlan akcentus69
7.2 Az Angol Ritmusszabály Gussenhoven alapján71
7.3 A posztlexikális fonológia Kaisse által feltételezett P1 rétege78
7.4 Az angol ritmikai hangsúlyváltozás főbb jellemzőinek összegzése80
8. Ritmikai hangsúlyváltozás a magyarban: a tények81
8.1 A magyar szavak és szószerkezetek hangsúlyozása81
8.2 A ritmikai hangsúlyváltozás folyamatai83
8.3 A ritmikai hangsúlyváltozás és a főhangsúlyok közötti szótagok száma86
8.4 Főbb különbségek a magyar és angol ritmikai hangsúlyváltozás tényei között88
9. A magyar ritmikai hangsúlyváltozás különböző elméleti megközelítései89
9.1 Selkirk tisztán rácsalapú modelljének magyarra alkalmazása89
9.2 Hayes metrikus adjunkciós elméletének és az elmélet kiterjesztésének magyarra alkalmazása97
9.3 Gussenhoven akcentusalapú megközelítésének magyarra alkalmazása100
10. A magyar ritmikai hangsúlyváltozás kettős elemzése108
10.1 Hayes prekompilációs szabályai108
10.2 Kaisse P1 szabályai és a magyar ritmikai hangsúlyváltozás110
10.3 A magyar ritmikai hangsúlyváltozás felbontása prekompilált és P1
komponensre111
11. Rövid összegzés119
Jegyzetek121
Hivatkozások129
Tárgymutató133

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XLIV. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.