Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Keszler Borbála, Tátrai Szilárd (szerkesztő): Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Keszler Borbála, Tátrai Szilárd: Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban

372 oldal, B/5, puhafedeles
2940 Ft
ISBN 9789639902176
2009

A Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban című tanulmánykötet az azonos címmel 2008 novemberében megrendezett konferencia előadásainak kibővített, részletesebben kidolgozott változatait tartalmazza. Bár tematikus hangsúlyai mások, jelen kötet a Szöveg, szövegtípus, nyelvtan (Tinta Könyvkiadó, 2008) című kötetben megkezdett szakmai diskurzust kívánja folytatni. 

A funkcionális és kognitív nyelvészeti irányzatok kidolgozásával, továbbá a diskurzus közegének és a korpuszadatoknak a bevonásával a grammatika különböző területei a beszélt nyelvi jellemzőknek egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak. A kötet célja, hogy ezzel összefüggésben bemutassa az elméleti és módszertani kihívások eddigi eredményeit, az új típusú korpusz- és diskurzusadatokkal tovább árnyalja a grammatika kategóriáit, és termékeny vitára késztessen.  

A kötet tanulmányai – a konferenciához hasonlóan – négy nagyobb téma köré szerveződtek: 

1. Beszélt nyelvi tényezők a grammatikában; 

2. Grammatikai modellek, grammatikai szempontok, grammatikai jelenségek; 

3. Szemantikai szerkezetek a mondatban és a diskurzusban; 

4. Grammatikai egységek a pragmatika és a diskurzuselemzés nézőpontjából. 

A harminckilenc tanulmány szerzői között megtaláljuk a tapasztalt, nagy életművet létrehozó nyelvészeket, a középnemzedék tagjait és a tehetséges fiatal kutatókat is. Az írásaikból összeálló kötetet legfőképpen azoknak a kutatóknak, tanároknak, egyetemi hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a grammatikai egységek diskurzusbeli működése iránt. 


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 88. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár