Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Quo vadis philologia temporum nostrorum?
Korunk civilizációjának nyelvi képe

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Quo vadis philologia temporum nostrorum?

312 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902190
2009
Bevezető7
 
ALBERT SÁNDOR: Mennyire „új” egy fogalom és mit kezdjen vele a fordító?9
ALLGEIER MAGDOLNA: Nyelvében él a nemzetiség? Gondolatok egy magyarországi német nyelvjárás kapcsán15
BALÁZS GÉZA: Az informatika hatása a nyelvre23
BAŃCZEROWSKI JANUSZ: A világ nyelvi képének fogalma mint a kutatás tárgya43
BÁRDOSI VILMOS: Ismert szólások (félre)ismert eredete53
BARICS ERNŐ: A modern internacionalizmusok fordításának lehetőségei63
BENŐ ATTILA: Újabb lexikográfiai munkálatok és a határon túli magyar nyelvváltozatok vizsgálata71
CSALA BERTALAN: Morfondírozások a blogról a közhely és az újítás kapcsán77
CSUDAY CSABA: Néhány fordítási és terminológiai kérdés két fontos hispanisztika kiadványban87
DUDÁS MÁRIA: Informatikai fogalmak bolgárul és magyarul93
FÁBIÁN ZSUZSANNA: Neologizmusok és szótárak105
FRANK TIBOR: A világangol: áldás vagy átok?121
GADÁNYI KÁROLY: A szlovén nyelvújítás terminológiai vonatkozásai129
GÓSY MÁRIA: Önjavítási stratégiák a beszédben gyermekeknél és felnőtteknél  141
HOMISINOVÁ MÁRIA: Nyelvi viselkedés szituációs kontextusban151
JEREMIÁS ÉVA: Sajátos kétnyelvűség a modern perzsában165
KACZMAREK KAROLINA: A „tilalmat” és „engedélyt” kifejező eszközök jogi szakszövegekben a deontikus modalitás tükrében173
KESZLER BORBÁLA: A nyelvújítás és a magyar orvosi nyelv189
KISS JENŐ: Globalizáció és anyanyelvi versenyképesség199
LUKÁCS ISTVÁN: Horvát nyelvű kis magyar irodalomtörténet 1896-ból205
NYOMÁRKAY ISTVÁN: Nyelvújítások Közép-Európában211
PÁL DÁNIEL LEVENTE: Philologia 3.0219
PÁL FERENC: Egy félrefordítás anatómiája. Megjegyzések az Os Lusíadas első magyar fordításához225
PALÁGYI TIVADAR: Új fogalmak kifejezése kisebbségi nyelvközösségben. Esettanulmány a Beszterce-Naszód megyei Szentmátéból231
RÁDULY ZSUZSANNA: Bibliai és mitológiai eredetű eponimák a magyar és a lengyel nyelvben241
SZÉKELY GÁBOR: Szakszók és szakkifejezések élete köznyelvi környezetben255
SZIJJ ILDIKÓ: Anglicizmusok a spanyolban és a portugálban261
VIG ISTVÁN: Latin nyelvi reáliák megfeleltetései Verancsics Faustus szótárában269
VIHAR JUDIT: Nacuisi Banja ötven haikuja a madarakról japán, angol és magyar nyelven281
BAŃCZEROWSKI JANUSZ, GYERTYÁNOS BORBÁLA, LÁSZLÓ NELLI: A „munka” fogalmának nyelvi képe egy kérdőíves anyag tükrében285
 
A kötet szerzői307

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 91. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.