Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Quo vadis philologia temporum nostrorum?
Korunk civilizációjának nyelvi képe

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Quo vadis philologia temporum nostrorum?

312 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902190
2009

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Quo vadis philologia temporum nostrorum? – Korunk civilizációjának nyelvi képe címmel Budapesten 2008 júniusában megrendezett tudományos konferenciája előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 30 előadása hangzott el választ keresve arra, hogy a globalizálódó XXI. század elején mi a filológia feladata és a felvetett kérdésekre milyen feleletek adhatók. 

A kötet tanulmányai az alábbi főbb témakörök köré szerveződnek: 

– Nyelvújítás korábbi korokban és napjainkban 

– Az informatika hatása a nyelvre és a nyelvhasználatra; 

– A világangol megjelenése és hatása a nemzeti nyelvekre; 

– Milyen újszerű feladatok várnak napjaink fordítóira; 

– A kétnyelvűség problémái; 

– Megoldandó feladatok és új eredmények a lexikológiában, a frazeológiában       és a lexikográfiában; 

– A világ nyelvi képe a különböző nyelvű beszélőkben. 

A szerteágazó témájú előadásokat felsorakoztató kollokvium előadói a magyar nyelv mellett az alábbi nyelveket és kultúrákat érintették: latin, angol, francia, spanyol, olasz, portugál, német, horvát, lengyel, szlovén, cseh, szlovák, román, japán, perzsa. A sokszínűséget jól mutatja, hogy a szerzők a Biblia nyelvétől kezdve a középkori nyomtatott szótárak szókincsén át egészen az internet nyelvhasználatáig számos témát tekintettek át. 

A kötetet ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a filológia által felvetett sokrétű kérdések és a rájuk adható válaszok iránt. A tanulmánygyűjtemény eredményesen használható fel a felsőoktatásban, és további filológiai vizsgálatok kiindulópontja is lehet. 

 

A Modern Filológiai Társaság konferenciájának előadásai nyomán született tanulmánykötetek Bárdosi Vilmos szerkesztésében: 

Quo vadis philologia temporum nostrorum? – Korunk civilizációjának nyelvi képe (TINTA Könyvkiadó, 2009); 

Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban (TINTA Könyvkiadó, 2010); 

Tegnapi filológiánk mai szemmel (TINTA Könyvkiadó, 2011); 

A szótól a szövegig (TINTA Könyvkiadó, 2012); 

Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig – Értelmezések és fordítói kérdések (TINTA Könyvkiadó, 2013); 

Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák (TINTA Könyvkiadó, 2014); 

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben (TINTA Könyvkiadó, 2015).


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 91. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.