Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó

Lengyel Zsolt, Navracsics Judit (főszerkesztő): Tanulmányok a mentális lexikonról
Nyelvelsajátítás - beszédprodukció - beszédpercepció

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Lengyel Zsolt, Navracsics Judit: Tanulmányok a mentális lexikonról

456 oldal, B/5, puhafedeles
2990 Ft
ISBN 9789639902237
2009

A Tanulmányok a mentális lexikonról – Studies on the Mental Lexicon című kötet 6 fejezetre oszlik. A 17 magyar és 19 angol nyelvű tanulmány a pszicholingvisztika – ezen belül főleg a mentális lexikon – aktuális kérdéseivel foglalkozik magyar és nemzetközi kontextusban. A tanulmánykötet célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a vezető kelet-közép- és egyes nyugat-európai kutatók legújabb eredményeivel. 

Az 1. fejezet a mentális lexikon összetételével, rendeződésével, a tárolási mechanizmusokkal foglalkozik. A tanulmányok a szószintű vizsgálatokat helyezik a középpontba: a szóasszociációs teszteket, a lexikai elérést, a szófelismerést és a tájnyelvi szavak tárolását. 

A 2. fejezet tanulmányai a többnyelvű környezetben felnövekvő gyermekek nyelvelsajátításával foglalkoznak. A szerzők rávilágítanak a gyermekkori többnyelvűség előnyeire és az elsajátítás közben felmerülő problémákra. 

A 3. fejezet központi témája a sikeres nyelvelsajátítás mind az első, mind pedig a második nyelv vonatkozásában. 

A 4. fejezet témája a beszédprodukció fejlődése: annak szerepe a fonológiai elsajátításban, zavarai a spontán beszédben zavaró körülmények között, a szimultán tolmácsolás folyamán. 

Az 5. fejezet a beszédpercepcióval foglalkozik. Olvashatunk a diszlexiás gyermekek tanulási nehézségeiről, továbbá arról, miként vezethetnek a beszédértés zavarai tanulási zavarokhoz. A második nyelv vonatkozásában a tanulmányok vizsgálják a szinkrontolmácsolás beszédpercepciót érintő kérdéseit, a magyar anyanyelvű németül és angolul tanuló gyermekek beszédészlelését, a nyelvek fonológiai percepcióját. A fejezet záró tanulmánya a színek kommunikációra tett hatásával foglalkozik. 

A 6. fejezet kitekintést nyújt az alkalmazott fonetika, a régi szövegek és a névadási szokások világába, valamint az informatika és a nyelvészet összefonódása által lehetséges szövegnyelvészeti számítógépes elemzéseket mutatja be. 

A kötetet ajánljuk nyelvészeknek, pszicholingvistáknak, második nyelvvel foglalkozóknak, egyetemi hallgatóknak és doktoranduszoknak, valamint mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni a mentális lexikon struktúráját és működését. 

 

A Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem előadásait tartalmazó kötetek a TINTA Könyvkiadónál: 

Tanulmányok a mentális lexikonról (2009); 

Nyelv, beszéd, írás (2010); 

Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben (2011); 

A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban (2012); 

A nyelv – rendszer, használat, alkalmazás (2015); 

Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések (2015).


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 92. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2020-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár