Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Adam Makkai (főszerkesztő): In Quest of the Miracle Stag I.
The Poetry of Hungary

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Adam Makkai: In Quest of the Miracle Stag I.

1210 oldal, B/5, keménytáblás
ISBN 9638602422
2000

In Quest of the Miracle Stag is an astonishing anthology of Hungarian poetry from the thirteenth century to the present. It is a revelation, an inundation and – thanks to a helpful apparatus of notes and essays by the editor Adam Makkai and other helpers – an education in a great corpus of poetry insufficiently known in English.”

Seamus Heaney, Nobel Laureate for Literature
(The Times Literary Supplement, December 5, 1997)

 

„A csodaszarvas nyomában” a magyar költészet angol nyelvű antológiája a 13. századtól a 20. századig, illusztrációkkal és tanulmányokkal. 

Ez a gyönyörű könyv a magyar költészet kincseit mutatja be a legkorábbi időktől a 20. századig. A kötet terjedelme 1210 oldal, 25 fametszet díszíti, melyeket Buday György készített. 

A kitűnően szerkesztett angol nyelvű válogatás egyedülálló a maga nemében. Szerkesztője Makkai Ádám, a chicagói University of Illinois nyelvészprofesszora. Ő és munkatársai igyekeztek a lehető legtöbb információval segíteni az idegen nyelvű olvasókat. 

A csodaszarvas-monda ismertetése után a magyar nyelv sajátosságainak rövid ismertetése és a magyar hangok kiejtésének leírása előzi meg az érdemi részt, a versek bemutatását. Nyolc nagy fejezet tartalmazza a válogatott verseket: 

Az első a NÉPKÖLTÉSZET KINCSEIBŐL merít, a második fejezet a KÖZÉPKORI EMLÉKEKBŐL válogat, a harmadik fejezet a 16–17. SZÁZAD ÉS A REFORMÁCIÓ költőit, a negyedik fejezet A KURUC KÖLTÉSZETET, az ötödik A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS KORÁNAK alkotóit, a hatodik fejezet a ROMANTIKUSOKAT mutatja be. A hetedik fejezet címe: KLASSZIKUS-MODERN MAGYAR KÖLTÉSZET, a nyolcadik fejezet a 20. SZÁZADBAN SZÜLETETT KLASSZIKUS KÖLTŐINK műveiből ad ízelítőt. A verstár Juhász Ferenc „A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából” című költeményével zárul: a csodaszarvas újból feltűnik, és a kötet válogatása ezzel lezárul. 

A versek után egy 80 oldalas tanulmány olvasható a magyar költészetről Cs. Szabó László tollából. Az olvasó tájékozódását segítő történeti és irodalomtörténeti áttekintés élvezetes olvasmány. A függelékben közreadjuk a magyar Himnuszt az eredeti Erkel-kottával és egy rövid értekezést a magyar verselésről. A versek bemutatását egy-egy rövid irodalomtörténeti összefoglaló előzi meg alkotóik életútjáról. Érdekesség, hogy néhány vers több változatban is szerepel az antológiában. Például József Attila Születésnapomra című verse négy költő-műfordítót is megihletett. A kötetben található több mint 600 verset összesen 98 neves műfordító ültette át angolra. 

Az In Quest of the Miracle Stag II. ezen a linken érhető el.


   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.