Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió
Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió

192 oldal, B/5, puhafedeles
2100 Ft
ISBN 9789639902701
2011

A kötet tárgya a kommunikatív kompetencia összetevői közül a diskurzus-, más néven szövegkompetencia. A tanulmányok magyar anyanyelvű angol nyelvtanulók – a két nyelv és kultúra különbségeiből fakadó – sajátos szövegalkotási stratégiáit, a nyelvtanulói diskurzus szövegszintű jelenségeit mutatják be. Szövegszintűek azok a globális, a szöveg felszíni és mély szerkezetében megvalósuló kapcsolódásokat és függőségi viszonyokat létrehozó jelenségek, amelyek folytonosságot teremtenek a szöveg különböző részei között, és ezáltal közvetlenül hozzájárulnak a komplex szövegszerkezet és a globális szövegértelem kialakításához (pl. kohézió, tematikus struktúra, retorikai szerkezet). A tanulmányok e jelenségeket vizsgálják, célzottan és tematikus csoportosításban. A szerzőnek nem titkolt szándéka, hogy további kutatásokat ösztönözzön más nyelvek és szövegfajták vonatkozásában. Bizonyított jelentősége ellenére ugyanis a diskurzuskompetencia fejlesztése jóval kisebb hangsúlyt kap az idegen nyelvek oktatásában, mint a kommunikatív kompetencia egyéb összetevői (pl. a nyelvi, grammatikai kompetenciák tanítása) és a kutatási tevékenység is csupán az angol nyelv vonatkozásában számottevő. 

Az elemzések középpontjában a legnagyobb kognitív kihívást jelentő és egyben leggyakrabban használt szövegtípus, az érvelő szöveg áll. Érvelés során az író célja az olvasó meggyőzése, álláspontjának, gondolkodásmódjának megváltoztatása; ez azonban csak akkor sikerülhet, ha az olvasó logikusnak, világosnak, koherensnek érzékeli a szöveget. Ez anyanyelven sem egyszerű feladat, idegen nyelven pedig kifejezetten emberpróbáló, hiszen az egyes nyelvek szövegalkotási normái általában eltérnek egymástól, és az írónak ismernie kell az adott nyelv és kultúra lehetséges eszköztárát. Mivel a koherenciateremtés képessége nagymértékben függ a szöveg írójának nyelvi felkészültségétől is, a kötetben szereplő elemzések közép- és felsőfokú nyelvtudással rendelkező angol nyelvtanulók szövegeit egyaránt vizsgálják. 

A tanulmányok elméleti, kutatás-módszertani és pedagógiai implikációi miatt a könyvet ajánljuk kutatóknak, egyetemi és doktori hallgatóknak, nyelvtanároknak, nyelvtanulóknak, fordítóknak, tanárképzésben résztvevőknek, valamint nyelvekkel foglalkozó más szakembereknek. 

Károly Krisztina alkalmazott nyelvész, az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének egyetemi docense. Kutatási területe az idegen nyelvi és a fordítási szövegalkotás sajátosságainak elméleti és empirikus vizsgálata.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 116. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár