Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Tegnapi filológiánk mai szemmel

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Tegnapi filológiánk mai szemmel

188 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902879
2011
Bevezető7
ALBERT SÁNDOR: Milyen volt az 50-es évek „magyar” fordításelmélete? 9
BALÁZS GÉZA: Az internet filozófiájához – Retorikai megközelítés 15
BAŃCZEROWSKI JANUSZ: Paradigmaváltás a nyelvtudományban 21
BENŐ ATTILA: Modalitás, nyelvi kategorizálás, fordítás 33
DUDÁS MÁRIA: Az igékből képzett főnevek vonzatai a bolgár nyelvben 53
DZIEWOŃSKA-KISS DOROTA: Néhány megjegyzés a frazeológia szerepéről
a világ nyelvi képének rekonstruálásában (magyar és lengyel anyag alapján) 71
FARCZÁDI BENCZE TAMÁS: A reália fogalmának (lehetséges át)értelmezése
Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című regényének magyar fordításai alapján 77
GÓSY MÁRIA: Beszédszövegek filológiai szempontból 85
JÁSZAY LÁSZLÓ: A nyelvi világkép az orosz 'hóvihar' fogalomban 95
L. CSENGŐDI ÁGNES: A nyelvi kontinuum jellegből adódó kérdések szláv nyelvterületen105
NYOMÁRKAY ISTVÁN: Egy érdekes nyelvi kölcsönhatás 111
PAPP ANDREA: „Jobb, mint az eredeti” – „Olvasóbarát” angolszász gyerekirodalom? 115
PÁTROVICS PÉTER: Az időfogalom és a nyelvi időrendszerek 121
SÁROSDYNÉ SZABÓ JUDIT: Hagyományok és reformok a nyelvoktatásban 133
SZÉKELY GÁBOR: Még egyszer a fokozásról és a mérésről 139
SZIJJ ILDIKÓ: Igei paradigmák az első spanyol és portugál nyelvtanokban (Antonio de Nebrija és Fernão de Oliveira) 145
VESZELSZKI ÁGNES: Neologizmusok a digilektusban, különös tekintettel a szóképzésekre 157
VIHAR JUDIT: A japán nyelv új fogalmak fordításának és ferdítésének tükrében 167
ZACHAR VIKTOR: Politikai neologizmusok a német és a magyar nyelvben és az ezekkel kapcsolatos fordítási problémák 175
A kötet szerzői185

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 127. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.