Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Tegnapi filológiánk mai szemmel

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Tegnapi filológiánk mai szemmel

188 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789639902879
2011

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Tegnapi filológiánk mai szemmel címen Budapesten 2010 októberében megrendezett tudományos konferenciája előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 19 előadása hangzott el. A kötet tanulmányai – címszerűen – az alábbi témakörök köré szerveződnek: 

Milyen volt az 50-es évek „magyar” fordításelmélete? – Az internet filozófiájához – Retorikai megközelítés – Paradigmaváltás a nyelvtudományban – Modalitás, nyelvi kategorizálás, fordítás – Az igékből képzett főnevek vonzatai a bolgár nyelvben – Néhány megjegyzés a frazeológia szerepéről a világ nyelvi képének rekonstruálásában (magyar és lengyel anyag alapján) – A reália fogalmának (lehetséges át)értelmezése Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című regényének magyar fordításai alapján – Beszédszövegek filológiai szempontból – A nyelvi világkép az orosz 'hóvihar' fogalomban – A nyelvi kontinuum jellegből adódó kérdések szláv nyelvterületen – Egy érdekes nyelvi kölcsönhatás – „Jobb, mint az eredeti” – „Olvasóbarát” angolszász gyerekirodalom? – Az időfogalom és a nyelvi időrendszerek – Hagyományok és reformok a nyelvoktatásban – Még egyszer a fokozásról és a mérésről – Igei paradigmák az első spanyol és portugál nyelvtanokban (Antonio de Nebrija és Fernão de Oliveira) – Neologizmusok a digilektusban, különös tekintettel a szóképzésekre – A japán nyelv új fogalmak fordításának és ferdítésének tükrében – Politikai neologizmusok a német és a magyar nyelvben és az ezekkel kapcsolatos fordítási problémák. 

A szerteágazó témájú előadásokat felsorakoztató kollokvium előadói a magyar nyelv mellett több idegen nyelvet és kultúrát érintettek. 

A kötetet ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a filológia által felvetett sokrétű kérdések és a rájuk adható válaszok iránt. A tanulmánygyűjtemény eredményesen használható fel a felsőoktatásban, és további filológiai vizsgálatok kiindulópontja is lehet. 

 

A Modern Filológiai Társaság konferenciájának előadásai nyomán született tanulmánykötetek Bárdosi Vilmos szerkesztésében: 

Quo vadis philologia temporum nostrorum? – Korunk civilizációjának nyelvi képe (TINTA Könyvkiadó, 2009); 

Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban (TINTA Könyvkiadó, 2010); 

Tegnapi filológiánk mai szemmel (TINTA Könyvkiadó, 2011); 

A szótól a szövegig (TINTA Könyvkiadó, 2012); 

Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig – Értelmezések és fordítói kérdések (TINTA Könyvkiadó, 2013); 

Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák (TINTA Könyvkiadó, 2014); 

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben (TINTA Könyvkiadó, 2015).


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 127. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.