Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Németh T. Enikő (szerkesztő): Ember-gép kapcsolat
A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Németh T. Enikő: Ember-gép kapcsolat

212 oldal, B/5, puhafedeles
2400 Ft
ISBN 9789639902992
2011

Az utóbbi években a nemzetközi számítógépes nyelvészet és mesterségesintelligencia-kutatás középpontjába az ember-gép kommunikáció vizsgálata került. Megszületett egy új tudományterület, a komputációs pragmatika, amelynek célja olyan ember-gép interakciót létrehozni a pragmatika által vizsgált ember-ember kommunikáció mintájára, amelyben a humán ágens gépi partnerének kommunikációja minél inkább hasonlít egy humán partner kommunikációjára. 

A kötetben olvasható nyolc tanulmány, Magyarországon elsőként, ehhez a kurrens témához kapcsolódik úgy, hogy az ember-gép kommunikáció létre­hozásának elméleti alapjait vizsgálja különböző aspektusokból, a technológia szemszögét is figyelembe véve. Ha explicit módon leírjuk az ember-ember kommunikációnak a természetesen átélt, kézenfekvőnek tűnő, de rendszer­szerűen mégsem ismert vonásait, akkor a gépet megalkotó ember is képes lehet arra, hogy e tudást átadja a gépnek. 

A jelen kötet szerzői a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem kutatói, akik kétéves közös munkájuk eredményeit közlik. Az ember-ember kommunikáció vizsgálata során mindvégig szem előtt tartották az ember-gép kommunikáció megteremtésének célját. A kötetben bemutatott kutatások a HuComTech-projekt keretében folytak, ahol a digitális kép- és hangfeldolgozás, valamint egyéb számítógépes nyelvészeti, mérnöki és pszichológiai tudományok is képviseltették magukat. 

A kötet tanulmányai a humán kommunikációnak arra a területére összpontosítanak, amely egyrészt a hagyományosan leginkább kutatottnak, másrészt a legtöbb innovációt kívánónak számít. Hagyományosan kutatottnak, mivel számos elmélet született már a kommunikáció különböző szempontú vizsgálatára, de egyben az egyik leginnovatívabbnak is, mivel éppen a kommunikáció emberközeli technológiai megvalósítása ütközött eddig a leg­nagyobb akadályba. Olyan elméleti kereteket javasolnak a szerzők, amelyek a legfontosabb kérdéseket új megvilágításba helyezik, és eddig még fel nem tett újabb kérdéseket generálnak. Továbbá olyan megfigyeléseket tesznek közzé, amelyek – az adatok szintjén éppúgy, mint az általánosítások útján – fontos módon hozzájárulhatnak az ember-gép kommunikáció technológiájának minél természetesebb megvalósításához.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 133. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár