Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban

192 oldal, B/5, puhafedeles
2400 Ft
ISBN 9786155219009
2012
ELŐSZÓ9
 
1. BEVEZETÉS11
1.1. Verancsics szótárának a helye az európai lexikográfia történetében11
1.1.1. A humanizmus11
1.1.2. A könyvnyomtatás12
1.1.3. Reformáció és ellenreformáció13
1.1.4. A művelődés igénye és az interkulturális kapcsolatok13
1.1.5. A többnyelvű szótárak 1594-ig14
1.1.6. Az ötnyelvű szótárak és Verancsics művének kapcsolata16
1.1.7. Verancsics szótárának a jelentősége a horvát szótárirodalomban16
1.1.8. Verancsics szótárának a jelentősége a magyar szótárirodalomban16
1.2. A Verancsics-szakirodalom áttekintése17
1.2.1. Verancsics rövid életrajza17
1.2.2. A szótár szerzőségének problémája17
1.2.3. A szótár megírásának időpontja19
1.2.4. A szótár forrásai23
1.2.5. Verancsics nyelvtudása28
1.2.6. A szótár nem latin szókincsének elemzése30
1.2.7. A szótár célja31
1.2.8. A hiányzó horvát megfelelők problémája31
1.2.9. A szótár szövegváltozatai33
1.2.10. Verancsics szótárának a hatása a későbbi lexikográfiára33
1.2.11. A szótárból készült kétnyelvű szójegyzékek34
1.2.12. A szótár helyesírása34
1.2.13. Verancsics etimológiái37
1.2.14. Kihívások a latin szavak megfeleltetésével kapcsolatban37
1.3. Kutatási célok37
1.3.1. A szótár megbízhatósága38
1.3.2. Verancsics nyelvtudásának rekonstruálása41
1.3.3. A szótár forrásai41
1.4. Kutatási módszerek42
1.5. A vizsgált szövegváltozat44
 
2. A SZÓTÁR MEGBÍZHATÓSÁGA45
2.1. Eltérő szemantikai megfeleltetések45
2.1.1. Német, horvát, magyar egyezés : olasz eltérés45
2.1.2. Olasz, német, horvát egyezés : magyar eltérés47
2.1.3. Olasz, német, magyar egyezés : horvát eltérés49
2.1.4. Olasz, horvát, magyar egyezés : német eltérés49
2.1.5. Német, magyar egyezés : olasz eltérés : horvát eltérés50
2.1.6. Olasz, német egyezés : horvát, magyar eltérés50
2.1.7. Olasz, horvát egyezés : német, magyar eltérés51
2.1.8. Olasz, magyar egyezés : német, horvát eltérés52
2.1.9. Olasz, német egyezés : magyar eltérés52
2.1.10. Német, horvát, magyar egyezés: olasz eltérés : horvát eltérés52
2.1.11. Elemzés52
2.2. Hibás szemantikai megfeleltetések53
2.2.1. Hibás olasz megfeleltetések53
2.2.2. Hibás német megfeleltetések55
2.2.3. Hibás horvát megfeleltetések57
2.2.4. Hibás magyar megfeleltetések59
2.2.5. Hibás olasz és német megfeleltetések61
2.2.6. Hibás olasz és horvát megfeleltetések61
2.2.7. Hibás olasz és magyar megfeleltetések62
2.2.8. Hibás német és horvát megfeleltetések62
2.2.9. Hibás német és magyar megfeleltetések63
2.2.10. Hibás horvát és magyar megfeleltetések63
2.2.11. Hibás olasz, horvát és magyar megfeleltetések65
2.2.12. Hibás olasz, német, magyar megfeleltetések65
2.2.13. Hibás német, horvát és magyar megfeleltetések65
2.2.14. Hibás olasz, német, horvát és magyar megfeleltetések66
2.2.15. Melléknevek megfeleltetése főnevekkel66
2.2.16. Elemzés67
2.3. Eltérő szófaji megfeleltetések69
2.3.1. Főnevek megfelelői69
2.3.2. Melléknevek megfelelői72
2.3.3. Elemzés74
2.4. Nem létező, ill. erősen torzult szavak75
2.4.1. Német megfeleltetések76
2.4.2. Olasz megfeleltetések79
2.4.3. Horvát megfeleltetések81
2.4.4. Magyar megfeleltetések83
2.4.5. Olasz, német és magyar megfeleltetések84
2.4.6. Elemzés85
2.5. Hiányzó szavak, továbbá idegen szavak egy másik nyelv oszlopában85
2.5.1. Hiányzó megfelelők85
2.5.2. Idegen szavak egy másik nyelv oszlopában86
2.6. Nyomdahibák88
2.6.1. Nyomdahibák a német szóanyagban88
2.6.2. Nyomdahibák a horvát szóanyagban89
2.6.3. Nyomdahibák az olasz szóanyagban90
2.6.4. Nyomdahibák a magyar szóanyagban90
2.6.5. Elemzés91
2.7. Összefoglalás91
 
3. VERANCSICS NYELVTUDÁSA94
3.1. A szótár itáliai újlatin dialektális szókincse94
3.1.1. A nyelvjárási szavak helymeghatározása107
3.1.2. Az olasz irodalmi nyelv normatív szótárának a hiánya107
3.1.3. Az olasz (firenzei) nyelv szókincsének hiányos ismerete108
3.1.4. A minimális különbségek szerepe108
3.1.5. Velencei szókölcsönzések a horvátban109
3.2. A velencei szavak olaszosítása110
3.2.1. Szóvégi magánhangzó-hozzáillesztés110
3.2.2. A mássalhangzók kettőzése111
3.2.3. Fonémahelyettesítés111
3.2.4. Magánhangzók hozzáillesztése szóvéghez és a mássalhangzók
         megkettőzése112
3.2.5. Magánhangzók hozzáillesztése szóvéghez és mássalhangzó-
         helyettesítés112
3.2.6. Morfémahelyettesítés112
3.2.7. Elemzés113
3.3. A római civilizáció speciális szavainak megfelelői113
3.3.1. Elemzés125
3.4. Verancsics saját szóalkotásai128
3.4.1. Szóképzés128
3.4.2. Szóösszetételek133
3.5. Elemzés133
3.5.1. Szóképzés és szóalkotás133
3.5.2. Szóösszetétel134
3.6. Összefoglalás134
3.6.1. Szóismeret135
3.6.2. A grammatikai szabályok ismerete135
3.6.3. Verancsics szótárírói leleményessége136
 
4. A SZÓTÁR FORRÁSAI137
4.1. Calepinus mint a Dictionarium lehetséges forrása138
4.1.1. A latin szókészlet egybevetése139
4.1.2. Verancsics önálló szavai141
4.1.3. A pozitív egyezések bizonyító erejének cáfolata162
4.2. A szótár tényleges forrásai164
4.2.1. Calepinus szótára (1585, 1586)164
4.2.2. Szikszai Fabricius Balázs szótára (1590)166
4.2.3. Pesti Gábor szójegyzéke (1538)167
4.2.4. Petrus Dasypodius szótára (1536)167
4.2.5. Dasypodius / Calepinus167
4.2.6. Ioannes Murmellius szójegyzéke (1533)167
4.2.7. Murmellius szójegyzéke / Calepinus szótára167
4.2.8. Hieronymus Megiser szótára (1592)167
4.3. Összefoglalás167
 
5. ÖSSZEFOGLALÁS170
5.1. Az értekezés célkitűzéseinek összefoglalása170
5.2. Eredmények170
5.2.1. A szótár megbízhatósága170
5.2.2. Verancsics nyelvtudása174
5.2.3. A szótár forrásai176
5.3. Befejező értékelés177
 
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE178
BIBLIOGRÁFIA180
FÜGGELÉK187

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 134. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár