Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig
A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig

156 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9637094199
2005

Az alkalmazott nyelvészet résztudománya a pszicholingvisztika, ennek egyik legizgalmasabb feladata a beszédprodukció kutatása. A gondolat beszéddé formálódása olyan gyorsan zajlik, hogy az egyes történések sem a beszélők, sem a külső megfigyelők számára nem követhetők. A kísérletek is csak a folyamat egyes szakaszait képesek mesterségesen előidézni. A szerző által alkalmazott módszer – a hibaelemzés – segítségével betekinthetünk ennek a gyors és bonyolult folyamat szakaszaiba. A mindennapi beszéd hibáit, a nyelvbotlásokat elemezve megismerhetők a gondolattól a szóig vezető lépések, jellegzetességeik és sorrendjük. A beszédszándék megszületését a mentális lexikonban való keresés, majd a sorba rendezés követi. Közben persze néha hibázunk. Az eltitkolni akart gondolat kap kínos nyilvánosságot a freudi elszólásban, a félműveltség a malapropizmusban. A megszólalást közvetlenül megelőző szakaszban a mentális lexikonból előhívott szavak kerülhetnek a tervezettnél előbb, vagy később sorra, cserélhetnek helyet egymással. Az egyes szakaszok hibás működésének termékei a jellegzetes nyelvbotlások. A könyv adatgyűjteményét tanulmányozva az olvasó maga is rekonstruálhatja ezeknek az "üzemzavaroknak" a létrejöttét. Így tud meg egyre többet a beszélésnek, ennek a nagyon emberi tevékenységnek a folyamatáról. 

A könyv az első magyar nyelvű monográfia a beszédprodukció témaköréből. Az olvasó tájékozódhat belőle a kérdéskör tudománytörténeti hátteréről és beszéddel foglalkozó tudományok legújabb eredményeiről. A szerző saját kutatásai alapján a magyar nyelvű beszédfolyamat sajátosságairól is megfogalmaz következtetéseket. 

Huszár Ágnes szerző a tudományos kutatómunka mellett évek óta pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai kurzusokat vezet a Veszprémi Egyetem Tanárképző Karán és a Pécsi Tudomány Egyetem Nyelvtudományi Nyelvészeti Doktori Iskoláján. 

A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a nyelvészet, a pszichológia és a neurológia határterületén született, a beszédprodukcióval kapcsolatos új tudományos eredmények iránt.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XL. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2020-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár