Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig
Értelmezések és fordítási kérdések

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig

272 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219320
2013
BEVEZETŐ 7
 
LEXIKOLÓGIA – FRAZEOLÓGIA 9
ALBERT SÁNDOR: Az állandósult kifejezések néhány fordítási problémája11
BALÁZS GÉZA: Frazeológiában kódolt tudás25
BAŃCZEROWSKI JANUSZ: Világkép a frazeológiában33
BÁRDOSI VILMOS: Reáliák a frazeológiában39
CSÁSZÁRI ÉVA: Angyal és ördög a magyar és a szlovák frazeológiai kapcsolatokban47
DZIEWOŃSKA-KISS DOROTA: Az imitatívák szerepe a magyar nyelvhasználatban (néhány megjegyzés)53
FÁBIÁN ZSUZSANNA: Reáliák a kétnyelvű szótárban régen és ma: megfigyelések és következtetések61
KESZLER BORBÁLA: Fordítási problémák és megoldások a magyar orvosi
szókincsben73
KLAUDY KINGA: Nyelvi és kulturális aszimmetria a reáliák fordításában85
NÉMETH LUCA ANNA: A világ nyelvi képének szerepe a frazeológiai variánsok
kontrasztív vizsgálatában93
SZABÓ LUCA: Reáliák, állandósult szókapcsolatok és fordítási kérdések Roald Dahl Matilda című művében 103
SZÉKELY GÁBOR: Fokozó értelmű szabad szókapcsolatok és komparatív frazeologizmusok a nyelvhasználatban111
VIG ISTVÁN: Az anglicizmusokról – más szempontból119
ZACHAR VIKTOR: Fordítási stratégiák a neologizmusokkal kapcsolatban141
 
MŰFORDÍTÁS153
DUDÁS MÁRIA: Az új bolgár irodalmi korszak regénycímeinek nyelvi formái155
HÓZSA ÉVA – HORVÁTH FUTÓ HARGITA: A tulajdonnevek hozzáférhetősége
egy másik kultúrában (Kosztolányi Dezső és Gion Nándor regényeinek
fordítása)163
NAGY SÁNDOR ISTVÁN: Csipike, Kukucsi, Tipe tupa kalandjai a műfordítás
rengetegében175
PÁL FERENC: Fordítható-e a fordíthatatlan?183
PAPP ANDREA – VIHAR JUDIT: Szabók a magyar műfordításban187
SÁNDOR ANNA: Egy Móricz-regény megszólításainak szlovák fordításáról193
SÁROSDYNÉ SZABÓ JUDIT: Az ír moralitás tükröződése és a fordítás nyelvének változása John Millington Synge drámájának két magyar nyelvű műfordításában203
 
MISZCELLÁNEA209
BENŐ ATTILA: Modalitás és interkulturális pragmatikai jelenségek
a fordításban211
GÓSY MÁRIA: Vannak-e reáliák a spontán beszédben?219
GYARMATHY DOROTTYA: Hungarikum a nyelvben229
IMRE ATTILA: Módbeli segédigék adatbázisa239
KÁROLY KRISZTINA: A referenciális kohézió fordításának kérdéseiről a magyar–
angol sajtófordításban247
PÁL DÁNIEL LEVENTE: A szöveg két aspektusa: keresés és védelem259
 
A KÖTET SZERZŐI267

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 149. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.