Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Bárdosi Vilmos (szerkesztő): Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig
Értelmezések és fordítási kérdések

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Bárdosi Vilmos: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig

272 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219320
2013

A „Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig” című konferencián elhangzott előadások szerkesztett és lektorált változatát tarja kezében az Olvasó. A kötet szerkesztője három fő témakörbe csoportosította az elhangzott előadásokat: 1. Lexikológia – Frazeológia, 2. Műfordítás, 3. Miszcellánea. Az első témakör előadásai részben a szó szoros értelmében vett frazeológiával, részben pedig a frazeológiai kapcsolatok világképi hátterével foglakoznak. A második tematikus csoportba tartozó közlemények néhány, a műfordítás elméleti és gyakorlati problémáihoz kapcsolódó kérdést tárgyalnak. Tarka képet nyújtanak a Miszcellánea csoportba sorolt tanulmányok, amelyek például a modalitás vagy az interkulturális nyelvészet pragmatikai jelenségeit tárgyalják. 

A konferencia kettős célt szolgált. Egyfelől az oszthatatlan filológia jegyében megfelelő teret kívánt irodalmi és nyelvészeti témáknak is biztosítani, másfelől – a tudományos utánpótlás nevelésére gondolva – előadási lehetőséget óhajtott nyújtani elsősorban az arra érdemes és témavezetőjük által is ajánlott doktoranduszoknak és tehetséges MA-hallgatóknak is. Rajtuk kívül vagy inkább mellettük előadás tartására egy Szerbiában és két Romániában működő kollégát is felkértek, akik – a meghívásnak örömmel téve eleget – hozzájárultak a konferencia szellemi színvonalának biztosításához. 

 

 

A Modern Filológiai Társaság konferenciájának előadásai nyomán született tanulmánykötetek Bárdosi Vilmos szerkesztésében: 

Quo vadis philologia temporum nostrorum? – Korunk civilizációjának nyelvi képe (TINTA Könyvkiadó, 2009); 

Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban (TINTA Könyvkiadó, 2010); 

Tegnapi filológiánk mai szemmel (TINTA Könyvkiadó, 2011); 

A szótól a szövegig (TINTA Könyvkiadó, 2012); 

Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig – Értelmezések és fordítói kérdések (TINTA Könyvkiadó, 2013); 

Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák (TINTA Könyvkiadó, 2014); 

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben (TINTA Könyvkiadó, 2015).


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 149. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.