Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Kugler Nóra, Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd (szerkesztő): A megismerés és az értelmezés konstrukciói
Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kugler Nóra, Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd: A megismerés és az értelmezés konstrukciói

344 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219535
2013

A kötet, amelynek tematikáját Tolcsvai Nagy Gábor munkássága inspirálta, olyan szakembereket szólaltat meg, akik a saját kiindulópontjukból adekvát kérdéseket és válaszokat fogalmaznak meg a nyelv összetett működésével kapcsolatban. A kötet fontos célkitűzése az, hogy – túllépve a szűken vett nyelvtudomány határain – termékeny diskurzusba hozza a nyelv összetettségére reflektáló, különböző diszciplináris keretekben zajló kutatásokat és ezek eredményeit. Alapvető kérdése pedig az, hogy a megismerő, cselekvő ember és közössége hogyan kerül viszonyba a nyelvvel. Mindez úgy is megfogalmazható, hogy a nyelv milyen módokon válik jelentésképző, diszkurzív közegévé annak, ahogyan az emberek és közösségeik viszonyba kerülnek egymással. Egyszerűbben szólva: mire teszi képessé az embert a nyelv. A kötet így kiemelt figyelmet szentel az alábbi relációknak: nyelv és megismerés, nyelv és értelmezés, nyelv és alkotás, nyelv és jelentés, nyelv és közösség, nyelv és szöveg, nyelv és irodalom. A kötet középpontjában a magyar nyelvvel összefüggő kutatások állnak. 

A Tolcsvai Nagy Gábor kutatói pályáját áttekintő, Andor József által készített interjú után az alábbi szerzők tanulmányai olvashatók: Andor József, Benczes Réka, Brdar Mario és Brdar-Szabó Rita, Fehér M. István, Honti László, Imrényi András, Kertész András és Rákosi Csilla, Keszler Borbála, Kiss Jenő, Kocsány Piroska, Kulcsár Szabó Ernő, Ladányi Mária, Németh T. Enikő, Pelyvás Péter, Péntek János, Péter Mihály, Pethő József, Pléh Csaba, Simon Gábor, Svindt Veronika, Szabómihály Gizella, Szathmári István, Szegedy-Maszák Mihály.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 157. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár