Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Szépe György: Nyelvészportrék

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szépe György: Nyelvészportrék

294 oldal, B/5, puhafedeles
2990 Ft
ISBN 9786155219429
2013
A szerző előszava9
Köszönetnyilvánítás13
A szerkesztő és a lektor előszava14
 
Rubinyi Mózes hetvenöt éves (1956)17
Hegedűs Lajos (nekrológ) (1959)21
Juhász Jenő (nekrológ) (1960)24
Kniezsa István (nekrológ) (1966)27
Nyelvészeti jegyzetek Arany Jánosnak „Valami az asszonánczról” című tanulmányáról (1969)32
Szerkesztői utószó Roman Jakobson Hang – Jel – Vers című kötetéhez (1969)65
Wolfgang Steinitz és az általános nyelvészet (nekrológ) (1969)78
Arany A. László (nekrológ) (1969)83
Emlékezés Tamás Lajosra (1975)88
Brunner Aurélné és Szentgróti Árpádné (nekrológ) (1978)95
Utólagos előszó Fabricius-Kovács Ferenc „Kommunikáció és anyanyelvi nevelés” című posztumusz kötetéhez (1981)97
Hankiss János, a diplomata professzor (1995)102
Telegdi Zsigmond boldogságos emlékezete (1996)114
Laziczius mint fonetikus (1997)120
Brassai Sámuel – többek között – mint alkalmazott nyelvész (1998)127
Comenius mint alkalmazott nyelvész (1998)135
Karácsony Sándor, a nyelvészeti megalapozottságú pedagógus kutató (Terts Istvánnal együtt) (1999)144
Előszó Simonyi Zsigmond műveinek veszprémi válogatásához (1999)153
A XX. századi magyarországi nyelvtanokról (elsősorban Eckhardt Sándor francia nyelvtanai alapján) (Kóbor Mártával együtt) (2000)160
12 strófa Gáldi mesterről (2001)169
Hutterer Miklósra emlékezem (2003)178
Szende Aladár (nekrológ) (2003)183
Egy jottányit sem... (Töredékes emlékezés Antal László különleges személyiségére) (2005)188
Búcsú Fónagy Ivántól (nekrológ) (2005)193
Ceruzahegyezési forgácsok Szentágothai Jánosról (2005)197
Lotz Jánosról, aki egyszeri jelenség volt három országban (2006)202
Csécsy Magda (nekrológ) (2007)214
„Mens sana et corpus sanum” – Kézdi Balázsról (2007)217
Szabó Zoltán emlékezete (2007)225
Kontra György, az akadémiai közoktatási reform mozgatója (2008)230
Herczeg Gyula plus-quam-italianista (2008)237
Szépe György Hajdú Péter(nek) „Adalék a magyar magánhangzók rendszeréhez”
című írásának apropójából (2009)241
Papp Ferenc és Melcsukék (egy „nem russzista” nyelvész emlékeiből) (2009)247
Keresztes Kálmán emlékezete (2010)256
Miniatűrök Vekerdi Lászlóval kapcsolatban (2010)260
Nagy Károly (nekrológ) (2011)264
Zsolnai József (nekrológ) (2011)268
Fodor István (laudáció) (2012)273
 
1. sz. függelék: A szerző nyelvészettörténeti jellegű írásai277
2. sz. függelék: A szerző Festschriftekben megjelent írásai280
3. sz. függelék: Névmutató285

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 153. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár