Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

224 oldal, B/5, puhafedeles
2940 Ft
ISBN 9786155219757
2014

Sajátos tudományos vállalkozás eredményét tartja kezében az olvasó. A jelen kötet ugyanis egy átfogó kognitív poétikai modellt állít fel a rím működésére nézve. Sajátossága, hogy a jelentésképzés és hangzás kölcsönviszonyára épít, ugyanakkor a rím jelentésképzésben játszott szerepét helyezi előtérbe. 

Az Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása című könyv Bevezetésében a szerző a kutatás elméleti alapvetését követően bemutatja a rímfogalom alakulását a huszadik században. A rím mint szemantikai struktúra című fejezet a rímet pragmatikai, szövegtani és szemantikai szempontból közelíti meg, míg A rím mint szimbolikus struktúra című rész (kognitív) fonológiai, korpusznyelvészeti és stilisztikai vonatkozásban tárgyalja. E részterületek bemutatásával, illetve összekapcsolásával a szerző eljut a rím működésének holisztikus modelljéig. A záró fejezet a felállított rímelméletet összegzi. 

A kötet „egyértelműen új és termékeny irányt nyit a rímelésről folyó magyarországi szakmai diskurzusban, nemcsak a nyelvtudomány, hanem az irodalomtudomány vonatkozásában is” – írja Tátrai Szilárd egyetemi adjunktus, a kiadvány lektora. „...eredményei a nemzetközi kognitív poétikai kutatások kontextusában is figyelemre méltónak tűnnek.” 

Simon Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában végzett 2013-ban. Tagja a ELTE DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhelyének és Stíluskutató Csoportjának. Jelenleg az Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj támogatásával egy kognitív poétikai líraelmélet kialakításán dolgozik. A jelen kötet a száz százalékos eredménnyel megvédett doktori disszertációjának átdolgozott változata.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 163. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár