Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

224 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219757
2014

Sajátos tudományos vállalkozás eredményét tartja kezében az olvasó. A jelen kötet ugyanis egy átfogó kognitív poétikai modellt állít fel a rím működésére nézve. Sajátossága, hogy a jelentésképzés és hangzás kölcsönviszonyára épít, ugyanakkor a rím jelentésképzésben játszott szerepét helyezi előtérbe. 

Az Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása című könyv Bevezetésében a szerző a kutatás elméleti alapvetését követően bemutatja a rímfogalom alakulását a huszadik században. A rím mint szemantikai struktúra című fejezet a rímet pragmatikai, szövegtani és szemantikai szempontból közelíti meg, míg A rím mint szimbolikus struktúra című rész (kognitív) fonológiai, korpusznyelvészeti és stilisztikai vonatkozásban tárgyalja. E részterületek bemutatásával, illetve összekapcsolásával a szerző eljut a rím működésének holisztikus modelljéig. A záró fejezet a felállított rímelméletet összegzi. 

A kötet „egyértelműen új és termékeny irányt nyit a rímelésről folyó magyarországi szakmai diskurzusban, nemcsak a nyelvtudomány, hanem az irodalomtudomány vonatkozásában is” – írja Tátrai Szilárd egyetemi adjunktus, a kiadvány lektora. „...eredményei a nemzetközi kognitív poétikai kutatások kontextusában is figyelemre méltónak tűnnek.” 

Simon Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában végzett 2013-ban. Tagja a ELTE DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhelyének és Stíluskutató Csoportjának. Jelenleg az Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj támogatásával egy kognitív poétikai líraelmélet kialakításán dolgozik. A jelen kötet a száz százalékos eredménnyel megvédett doktori disszertációjának átdolgozott változata.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 163. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.