Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia (szerkesztő): Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején
Írások Kolláth Anna tiszteletére

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia: Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején

444 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219924
2014

A Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején című tanulmány­kötet Kolláth Anna tanszékvezető egyetemi tanár 60. születésnapjára készült. A tíz országból összesen 56 szerző írását tartalmazó kötetben magyar, szlovén és német nyelvű tanulmányokat olvashatnak, amelyek többségében nyelvészeti tárgyúak, de egyik-másik érinti a történet-, az irodalomtudomány és a zenetörténet témakörét is. Egy megközelítési módban többnyire egységesek: témájuk az egyszerre nyolc országban fejlődő Kárpát-medencei magyar nyelv a 21. század elején. Ezek többsége érinti a Kolláth Anna által művelt tudományterületeket, mint nyelvpolitika, szociolingvisztika, kontaktológia és dialektológia. 

Dr. Kolláth Anna a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének nyelvésze, rendkívüli egyetemi tanár, tanszékvezető. Elsősorban leíró magyar nyelvtant és nyelvművelést oktat. 1993-ig főképp dialektológiával foglalkozott (a nyelvjárás és a nyelvi tudat összefüggései), azóta fő kutatási területe a magyar–szlovén kétnyelvűség (a kétnyelvű Muravidék magyar nyelvének és nyelvhasználatának szocio- és pszicholingvisztikai aspektusai, különös tekintettel a kisebbségi anyanyelv kontaktusváltozataira). Publikációi érintik a nyelvi tervezés, a nyelvművelés-nyelvalakítás és a kétnyelvű oktatás kérdésköreit is. Tagja a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózatnak, az Imre Samu Nyelvi Intézetnek és az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságnak. 2010-től maribori koordinátora volt a ELDIA (European Language Deversity for All) nemzetközi kutatási projektnek. 

„Szakmai igényessége és lelkiismeretessége a záloga annak, hogy mindennapi oktató-nevelő munkájával hallgatóit áldozatvállalásra, a szűkebb és a tágabb haza szeretetére és a kisebbségi létért is felelősséget érző értelmiségiekké formálja.” (Bokor József) 

„Kolláth Anna azon kollégáim közé tartozik, akivel mindig öröm találkozni, akiről szívesen szólok, és akiről csak őszintén szabad beszélni. Mert ő mindig őszinte. Ezt a nagyszerű tulajdonságát szülőföldjéről hozta. Arról a vidékről, ahol dolgos, egyszerű emberek élnek. Kolláth Anna sohasem felejtette el, hogy honnan érkezett. Éppen ezért jó vele találkozni, hiszen mindig, mindenkihez van kedves szava és mondanivalója.” (Gadányi Károly) 


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 165. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.