Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia (szerkesztő): Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején
Írások Kolláth Anna tiszteletére

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gróf Annamária, N. Császi Ildikó, Szoták Szilvia: Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején

444 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219924
2014
KÖSZÖNTŐK
Gadányi Károly: Dr. Kolláth Anna tiszteletére11
Bokor József: Köszöntő sorok egy kerek évfordulóra12
Szent-Iványi István: Kolláth Anna köszöntése14
Horváth Ferenc: Dr. Kolláth Anna születésnapjára16
Tabula gratulatoria17
 
TANULMÁNYOK
Bálint Čeh Júlia: Közelben – Jože Hradil Képek arc nélkül családi krónikája21
Benő Attila: Nyelvi ideológia és jogi kodifikáció Romániában25
Elizabeta Bernjak: Az ember „mentális képe” a szlovén és a magyar komparatív frazémákban30
Bodó, Csanád – Heltai, János Imre: Sprachliche Sozialisation in der Moldau45
Borbély Anna: A veszélyeztetett magyarországi román nyelvváltozat56
Jožica Čeh Steger: O živalih v Ovidijevih Metamorfozah 66
Cs. Nagy Lajos: Lexikológiai vizsgálat Muravidék néhány településén72
Csernicskó István: Új nyelvtörvény Ukrajnában: a lehetőségek tárháza vagy politikai szemfényvesztés?84
Domonkosi Ágnes: A nyelvi értékelés lehetőségei és korlátai a nyelvhasználati kézikönyvekben96
Eőry Vilma: Jegyzetek a határon túli szavakról a muravidéki gyűjtemény és összeállítója kapcsán110
Gábrity Molnár Irén: Felsőoktatási esélyek kisebbségi létben, Vajdaságban117
Gasparics Judit: Idegen eredetű kölcsönszavak a goricskói magyar nyelvváltozatokban124
Göncz László: Muravidéki magyar tannyelvű iskolák 1945 után132
Gróf Annamária: Boldog születésnapot kívánok! Gratulálási szokások Magyarországon és a Muravidéken146
Hegedűs Rita: A vicc, amit nem lehet lefordítani155
Marko Jesenšek: Kolarjev prevod male biblije z-kejpami165
Kanizsa József: A magyar szó varázsa, ereje173
Kiss Jenő: A nyelvjárások visszaszorulása – okok és okozatok175
Kontra Miklós: Néhány különbség a muravidéki és a vajdasági magyar nyelv között182
Kovács Lea – Žagar Szentesi Orsolya: Adalékok a horvátországi (kelet-szlavóniai) magyarság anyanyelvhasználatának vizsgálatához186
Vlasta Kučiš: Translation als transkulturelle Kommunikationsbrücke im Spiegel der Geschichte201
Lanstyák István: A kusza problémák néhány kérdéséről211
Lehocki-Samardžić Anna: A magyar és a horvát dativus kapcsolata217
Márku Anita: „Po násomu”225
Merényi Annamária: Filológiai megjegyzések Katona József Monostori Veronka. vagy A Hartz két ellenkező igaz Ügyért... című művéhez236
Misad Katalin: Mutatvány Dunaszerdahely intézményeinek vizuális nyelvhasználatából243
Molnár Csikós László: Inetimologikus átvételek254
Nádor Orsolya: Nyelvideológiák az egy-, két- és többnyelvűség hátterében260
N. Császi Ildikó: A muravidéki nyelvjárási alapréteg jellemzői szövegfelvételek alapján266
Nagy Enikő: Nem a rész, hanem az egész szava?280
Ortutay Katalin: A francia nemzetállam és a regionális (kisebbségi) nyelvek286
P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit: Baráti és szakmai kontaktushatások293
Péntek János: Néhány archaizmus, szemantikai analógia és szimmetria a moldvai magyarok kétnyelvűségében301
Pusztay János: Nyelvi egység, nyelvi „szétfejlődés” és a terminológia305
Ruda Gábor: A muravidéki kétnyelvűség lélektani vonatkozásairól309
Radics Jenőné Kovács Éva: Takács Jenő és Weöres Sándor barátsága314
Franc Rozman: Der Krieg im Bewusstsein der Slowenen326
Sándor Anna: Egy kis dialektológiatörténet a mai szlovákiai magyar nyelvjárások kapcsán332
Szíjártó Imre: A Muravidék a szlovén irodalomban és filmben340
Szoták Szilvia: Egyház és kétnyelvűség az Őrvidéken (Felsőpulya)346
Reetta Toivanen: Wo ist das Volk?360
Varga József: Adatok Göntérháza/Genterovci iskolatörténetéhez368
Vörös Ferenc: Gedanken während der Vorarbeiten zum ungarischen Familiennamenatlas375
Vörös Ottó: Névadás, névviselés és identitás382
Zágorec-Csuka Judit: Mesterségnevek a muravidéki magyarság léthelyzetében  386
Melita Zemljak Jontes – Alenka Valh Lopert: Premislek o e-slovenščini395
Zelliger Erzsébet: Nyelvjárásgyűjtési morzsák408
Zinka Zorko: Porabski andovski govor411
Bence Lajos: Beseda, znak, jezik417
 
KOLLÁTH ANNA BIBLIOGRÁFIÁJA (1978–)418

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 165. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.