Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Ladányi Mária, Hrenek Éva, Horváth Ádám, Hugyecz Enikő Henriett (szerkesztő): Nyelvi rendszer és nyelvhasználat
Hallgatói tanulmányok

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Ladányi Mária, Hrenek Éva, Horváth Ádám, Hugyecz Enikő Henriett: Nyelvi rendszer és nyelvhasználat

156 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9786155219931
2014
Előszó7
 
A NYELVI RENDSZER JELENSÉGEIBŐL
Balogh Gergő: A mennydörgés nyelve. Egy tervezett nyelv első változatának bemutatása egy konkrét példán keresztül13
Götz Andrea: Evidencialitás a bibliai héberben. Grammatikalizáció és pragmatikalizáció határán18
Hrenek Éva: Igei jelentések metaforizációja és a funkcióigés szerkezetek25
Szűcs Ágnes – Tóth Bianka: Zöngésségi hasonulás a [h] esetében33
 
KÉTNYELVŰSÉG, NYELVI VÁLTOZATOK, JELNYELV
Budai Tímea: Regionális magyar jelnyelvi változatok együttélése Miskolcon41
Cho Okhwa Anna: Az egyéni kétnyelvűség szerepe egy harmadik nyelv tanulása során47
Horváth Ádám: Bibliai személyek jelnevei egy keresztény siket közösségben55
Vandová Réka: A palóc nyelvjárás kutatása Magyarországon és a határon túl64
Vitéz Ágnes: Idiómák. A magyar nyelv és a magyar jelnyelv közötti kódváltásból adódó értelmezési nehézségek73
 
KÉP, NÉV, TEXTUALITÁS ÉS INTERTEXTUALITÁS
Henczel Ildikó: A Selmeci Akadémia diákemlékkönyveinek textológiai és szemiotikai elemzése81
Németh Nóra: Utcanévadási problémák87
Somogyi Laura: Kép és nyelv91
Sotkó Katalin: A német mesék intertextualitása97
 
DISKURZUSELEMZÉS
Fehér Adrienn – Holecz Margit – Horváth Ádám: Témák konstruálása és rekonstruálása a Hírcsárda-blog cikkeiben105
Pintér Ágnes: Diskurzusstratégiák és nyelvi viselkedés. Televíziós interjúk elemzése112
 
IDENTITÁS ÉS INTERKULTURALITÁS
Lócsi Dóra: Nyelvi játékok a reklámokban – interkulturális kontextusban123
Mózes Dorottya: A kódváltások szerepe a posztkoloniális identitásalkotásban130
 
ISMERTETÉSEK
Erdei Tamás ◊◊ Kovács László: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban139
Fehér Adrienn ◊◊ Beszédkutatás 2013142
Mózes Dorottya ◊◊ Rampton, Ben: Crossing és Language in Late Modernity145
Simon Zsuzsanna ◊◊ Hattyár Helga – Hugyecz Enikő Henriett – Krepsz Valéria – Vladár Zsuzsa (szerk.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet150
 
A kötet szerzői153

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 166. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.