Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)

238 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789634090007
2015

Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa, számos nyelvészeti és stilisztikai könyv és tanulmány szerzője ezúttal az 1904-ben megalakult Magyar Nyelvtudományi Társaság százéves történetét részletesen bemutató munkáját tette közzé, sőt külön alfejezetben kitért a Társaságnak a 2011-ig eltelt életére is. 

Közvetlenül azt tűzte ki célul, hogy tényszerűen, hitelesen – a korabeli iratok felhasználásával – mutassa be a Társaság létrejöttét, szervezetének a kiépülését, továbbá teljes működését és elért eredményeit. Természetesen kiemelte, hogy mindig a legjobb nyelvészek bevonásával, a tagság szorgos munkájával és mert a Társaságnak mindig mindenhez köze volt, ami nyelvünk körül történt, a Magyar Nyelvtudományi Társaság hamar kivívta nyelvtudományunkban a vezető szerepet. Azt sem hallgatta el, hogy tudományos fórum jellegét a társadalmi és kulturális körülmények lényeges megváltozása után is megtartotta. Az eddigiekből is egyenesen következik, hogy írását filológus munkának szánta. A tényszerűségre és a hitelességre való törekvés hozta magával a viszonylag gyakoribb idézést, a bizonyos fokú ismétlést, valamint a fontos események valamelyest részletesebb bemutatását, de ezt a célt szolgálják a könyv Mellékletében szereplő felsorolások, korabeli fényképek is. A szerző a megfogalmazásban bizonyos olvasmányosságra is törekedett. Olvasóként ugyanis nemcsak a nyelvészettel foglalkozókra, sőt nemcsak a különböző szakos tanárokra gondolt, hanem az értelmiségiekre általában, illetve a magyar történeti és nyelvi kérdések iránt érdeklődő minden rendű és rangú emberre is. Ezért, ha úgy látta célravezetőnek, bizonyos esetekben nem az időrendet követte; hanem egyszer-egyszer kitért látszólag kevésbé fontos, de érdekes eseményekre is; leírta továbbá egy-egy odaillő saját élményét, és megvilágított egy-egy olyan nyelvészeti szakkifejezést vagy jelenséget, amelyek a nyelvész szakemberek számára minden bizonnyal ismeretesek voltak. 

Végül a szerző szeretné remélni, hogy munkájával felkelti az érdeklődést e fontos tudományos társaság mindenkori hasznos tevékenysége iránt, és hogy az olvasókban növeli a nemzet fenntartó ereje, az anyanyelv iránti felelősség érzését.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 167. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2020-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár