Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó A könyvről írták

Wacha Imre: Az értelmes beszéd
Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal II.

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Wacha Imre: Az értelmes beszéd

212 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789634090076
2015
BEVEZETÉS – ELŐSZÓ7
Útmutató a gyakorlószövegek gyűjteményének használatához7
 
1. FELKÉSZÜLÉS A SZÖVEG MEGSZÓLALTATÁSÁRA11
1.1. A szöveghez való viszony11
1.1.1. A beszéd- vagy írásmű megszólaltatása12
1.1.2. A személyek közötti közvetlen kommunikáció12
1.1.3. A kommunikációs helyzetekről12
1.1.4. A megszólaltatás kulcsa13
1.1.5. Az elemző munka lépései14
1.1.6. Az elemzés eredménye15
1.1.7. A valóságismeret – a világfragmentum16
1.1.8. A megszólaltató személyisége16
1.2. A megszólaltatás egyéb elemei17
1.3. A megszólaltatás típuskategóriái17
 
2. SZÖVEGÉRTELMEZÉSEK21
2.1. A szövegmegközelítés egyik iránya21
2.1.1. A szöveg részei, szerkezeti tagoltsága21
2.2. A mondatok a szövegben23
2.2.1. A tételmondatok és a mondatlánc23
2.3. Az információközpontú megközelítés: a vezérmondatok,
a vázlat megkeresése27
2.4. Kulcsszavak, szöveggerinc, gerinchúr31
2.5. A szövegmondatok láncszerűsége33
2.6. Mindig lánc-e a lánc?35
2.7. A szöveghálós szerkezet39
2.8. A téma- és szöveghálós szerkezet43
2.9. Kulcsszavak és szövegháló44
2.10. A továbbgörgető vagy teraszos szerkezet47
2.11. Rejtőzködő és hiányos szövegszerkezetek49
2.12. A jó szöveg felismerése és követelményei53
2.13. A mechanikus felolvasás hibái: az értelmes és a megszokott vitája60
2.14. A jó, a gondolkodó értelmezés62
2.15. A jó szöveg haladás: indulás–megérkezés65
2.16. A szöveg mögöttes világa70
2.16.1. Az irodalom és a kor mint háttérismeret70
2.16.2. A (látszólag) nem hagyományos szerkezet: a kulturális háttér81
2.16.3. Az egy tömbbe bújtatott szerkezet88
2.17. Beszédtechnikai ismétlő gyakorlat93
 
3. MŰFAJOK – STÍLUSGYAKORLATOK96
3.1. A (táj)leírás hangosítása96
3.2. A tudományos stílus – a szöveg tagoltsága103
3.3. Az olvasónak szánt, írott szöveg107
3.3.1. A bonyolult szerkezetű mondatok hangja107
3.4. A tudománynépszerűsítő előadás114
3.5. A tudománynépszerűsítő próza és esszé120
3.5.1. A lexikonstílus128
3.5.2. Az irodalmi esszé129
3.6. Az érzelmeket is tükröző esszé hangja136
3.7. A publicisztika műfajaiból139
3.8. A rádióhírek hangja141
3.8.1. A hírösszefoglaló153
3.9. A „keretes” szerkezet156
3.10. Vezércikk158
3.10.1. Ünnepi vezércikk – Újévi köszöntő162
3.11. Politikai szónoklat165
3.12. A belső beszéd – a vallomás172
3.13. A szöveg mondandójának felderítése: a szöveg rejtett üzenetének megsejtetése174
3.13.1. A szövegegészről174
3.14. Az utalásokból összeállított szöveg191
3.15. A szépirodalmi elbeszélés és a versmondás191
3.15.1. Széppróza191
3.16. A spontán szakelőadás szövegalkotása196
3.17. Gondolatok, tűnődések – Útravaló199
 
AJÁNLOTT ÉS FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM202

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 171. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.