Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerkesztő): Nyelv, kultúra, társadalom

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás, Sárdi Csilla: Nyelv, kultúra, társadalom

318 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789634090236
2015
Bajzát Tünde: Motivációs vizsgálat külföldi hallgatók körében9
Boda István Károly – Porkoláb Judit: A pásztorköltészettől a posztmodern utópiáig. Hipertextuális kapcsolatok az idillt ábrázoló költői és prózai szövegekben17
László Bodolay: Interkulturelle Kommunikation für Studierende25
Bóna Judit: Bizonytalansági megakadások különböző életkorú idősek beszédében30
Dér Csilla Ilona: Udvariassági diskurzusjelölők – léteznek?38
Dobos Csilla: A nyelven belüli fordítás szerepe a társadalmi életben47
Paolo Driussi: A nyelvek változnak, és velük a nyelvet beszélők is59
E. Bártf ai László: Csatornakiosztás. A csatorna szó poliszémiája az újabb szószemantikai irányzatok eredményeinek tükrében65
Gálosi Adrienne: Az ellenzék képe – egy multimodális sajtóelemzés módszertanához78
Akasha Ghaboosi: Speech acts in Madagascar 1. A Discourse Analysis Study89
Hardiné Magyar Tamara: Vallási nyelvhasználat a protestáns sajtótermékek tükrében. Az evangélikus vallási sajtó vizsgálata98
Horváth Katalin: Nyelv, kultúra, társadalom: ördög szavunk eredete és rokonsága104
Huszár Ágnes: A gyűlölet nyelvének működése113
Kárpáti Eszter: Az orvosi nyelvhasználat szerepéről119
Kegyesné Szekeres Erika: Esélyegyenlőség és nyelvhasználat126
Kiszely Zoltán: Tanítandó-e az interkulturális retorika?134
Kontráné Hegybíró Edit – Csizér Kata – Piniel Katalin: Idegennyelv-tanulási motivációs tényezők rajzolata siket diákokkal folytatott interjúk tartalmi elemzése alapján139
Krizsai Fruzsina: Az elhunyt konceptualizációja halottbúcsúztató versekben147
Dubravka Kubatov: Emotions in Second Language Acquisition153
Ladányi Mária: A gesztusok és a mimika szerepe a magyar jelnyelvben és a hallók jelnyelvtanulásában160
Lőrincz Gábor: A nyelvi variativitás az értelmező szótárak szóanyagában168
Lőrincz Jenő: A várandós nő teste – nyelvi megjelenítései, kulturális szimbólumai177
Lőrincz Julianna: A jelentésváltozások típusai
József Attila-motívumok fordításaiban184
Magyarné Szabó Eszter: A metaforák magyar–német kulturális eltérései Örkény egyperceseiben190
Nagy Sándor István: Az anyanyelv és a műfordítás, az etnikum lényegi meghatározója. Romániai magyar műfordítók sokoldalúsága194
Nagy Tamás: Hagyománnyal és Perwoll-lal mosva. A slam poetry mint a költészet reformációja?203
N. Kovács Tímea: „Fehéren, feketén”. Kulturális különbségek médiareprezentációja210
Ortutay Katalin: A baszk nyelv és kultúra helyzete Franciaországban218
Putz Orsolya: Az ideológia szerepe Trianon metaforikus konceptualizációjában225
Borka Richter: A Never-Ending Story. Setting the Scene for Language Change in Southern Africa – A Sociohistorical Account of the Early Period of the Cape233
Rodek-Begella Annamária: Köznyelvi és műszaki jelentéssel is rendelkező terminusok metaforaalapú vizsgálata239
Rózsavári Nóra: Három nyelv, három kultúra, egy műfaj. Mozarab jarchák nyelvi elemzése245
Sági Attila: Nyelvjáráshasználat Japánban a 21. században249
Sallai Csilla: „Egzotikumra vadászva”. Utazás, kultúra, kommunikáció a couchsurfing példáján255
Spannraft Marcellina: Kulturális különbségek nyelvi lenyomatai japán haikukban és fordításaikban265
Szabó Katalin: Szépen magyarul. Nyelv és kultúra kapcsolata 21–35 éves nyelvhasználók körében271
Szabó Martina Katalin: Egy magyar nyelvű szentimentlexikon létrehozásának tapasztalatai és dilemmái278
Szabó Martina Katalin – Morvay Gergely: Emócióelemzés magyar nyelvű szövegeken286
Attila Szalkay: Deutsche Wörter und Redewendungen biblischer Herkunft293
Szilágyi Ildikó: Műfaji kérdések a 20. századi francia költészetben302
Szitó Judit: „Imádom a humorát”. Az autizmussal élő személyek humorértésének kísérleti eredményei és a családtagok véleménye közti ellentmondás vizsgálata humorosnak tekintett interakciók alapján309

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 177. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.