Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék

Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerkesztő): Nyelv, kultúra, társadalom

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Gecső Tamás, Sárdi Csilla: Nyelv, kultúra, társadalom

318 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789634090236
2015

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola 2014 novemberében Budapesten rendezte meg Nyelv, kultúra, társadalom címmel az éves Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciát. Az elhangzott előadások, illetve az utánuk kialakult viták a témák továbbgondolására késztették az előadókat, így született meg a jelen tanulmánykötet anyaga. 

A könyv írásai nyelv, kultúra és társadalom viszonyát vizsgálják számos alkalmazott nyelvészeti tudományterület szemszögéből – a nyelvpolitikától a pszicholingvisztikán át a médiatudományig. A kötetet egyaránt ajánljuk nyelvé­szeknek és nyelvtanároknak, valamint a nyelvészet iránt érdeklődő doktoran­duszoknak és egyetemi hallgatóknak. 

Az Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásaiból a következő tanulmány­kötetek jelentek meg: 

A szinonimitásról, 1997; 

Poliszémia, homonímia, 1998; 

Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; 

Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; 

Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; 

Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 2006; 

Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 2007; 

Jel és jelentés, 2008; 

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, 2009; 

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 2010; 

Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat, 2011; 

Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata, 2012; 

Nyelvhasználat a médiában, 2013; 

Nyelv és kép, 2014.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 177. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2022-t?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.