Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga (szerkesztő): ...még onnét is eljutni túlra...
Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga: ...még onnét is eljutni túlra...

504 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9637094032
2005

A tanulmánykötetet Horváth Katalinnak, az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke docensének tiszteletére készítették - hatvanadik születésnapja alkalmából - barátai, tisztelői és tanítványai. A majdnem 500 oldalas kötet gazdag anyagot (Bokor Levente versén és Kovács Sándor Iván köszöntőjén kívül csaknem hatvan nyelvészeti és irodalmi cikket, ill. tanulmányt) tartalmaz. Az írásokat a szerkesztők öt nagy tematikus blokkba rendezték: 

- leíró grammatika, történeti nyelvészet, etimológia (Balázsi József Attila, Dér Csilla Ilona, Elekfi László, Ladányi Mária, Mártonfi Attila, D. Mátai Mária, Németh Renáta, Giampaolo Salvi, Starčević Attila, Tóth Lajos Pál, H. Tóth Tibor, Zelliger Erzsébet);  

- jelentéstan, lexikográfia, stilisztika (Dési Edit, Gerevich-Kopteff Éva, S. Huszár Ágnes, Kemény Gábor, Kiss Gábor - Kiss Márton, Nagy Viktor, Péter Mihály, Varga Éva Katalin); tudománytörténet, művelődéstörténet, névtan (Bécsy Tamás, Beke József, G. Bogár Edit, Füssi Nagy Géza, B. Gergely Piroska, Havas Ferenc, Kabán Annamária, Kovács Árpád, Körmendy Kinga, Lőrinczi Réka, Márkus Kinga, Slíz Mariann, Sója Lívia, Stemler Ágnes, Szíj Enikő, Vladár Zsuzsa); 

- természetes és mesterséges nyelvek, nyelvhasználat, nyelvoktatás (Andó Éva, Bartha Csilla, Boldog Gyöngyi, Hattyár Helga, Hegedűs Rita, Kassai Ilona, Korompay Klára, Koutny Ilona, Lőrincz Jenő, Simoncsics Péter, Szili Katalin, Wacha Balázs);  

- irodalomelmélet, próza- és verselemzés (Boros Ildikó, Fehér Erzsébet, Hadas Emese, Han Anna, S. Horváth Géza, Jobbágyné András Katalin, Kállay Géza, Mózes Huba, Oravecz Barna, Orlovszky Géza, Spannraft Marcellina). 

A kötet címe: „...még onnét is eljutni túlra...” Tábor Eszter: A harmadik c. verséből vett részlet. Ez a vers olyan emberi (és áttételesen olyan kutatói) mentalitást jelképez, amely az ünnepeltre is nagyon jellemző: a nehézségekkel való bátor szembeszállást, az életúton való kitartó haladást és az új összefüggések felfedezésére irányuló erős motivációt. Tábor Eszter versének elemzése szerepelt a hatvan éves Zsilka professzor számára 1990-ben készült ünnepi emlékkönyvben, így a tanulmánykötet címében is köti az ünnepeltet - a mára már szintén mesterré lett Zsilka-tanítványt - egykori mesteréhez.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXXIII. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2021-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár