Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2020

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga (szerkesztő): ...még onnét is eljutni túlra...
Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga: ...még onnét is eljutni túlra...

504 oldal, B/5, puhafedeles
3570 Ft
ISBN 9637094032
2005
Előszó9
Horváth Katalin szakmai életrajza és publikációs jegyzéke11
Tabula gratulatoria19
  
Köszöntő írások 
Bokor Levente: A három (vers)23
Kovács Sándor Iván: Horváth Katalin ünnepére25
  
Leíró grammatika, történeti nyelvészet, etimológia 
Balázsi József Attila:Ravasz rókaságok27
Dér Csilla Ilona: A grammatikalizáció "tettenérése" - Néhány határozói igenévből keletkezett, határozóragot vonzó névutónk kialakulásáról37
Elekfi László: A predikatív viszonyok Zsilka János műhelyében44
Ladányi Mária: Szinkrón összefüggések - elméleti, funkcionális és történeti magyarázatok (Megjegyzések a -ka/-ke és -cska/-cske főnévképzőről)52
Mártonfi Attila: Az -é birtokjel névmási jellegéről64
D. Mátai Mária: A belső rekonstrukció kérdéséhez (Ősmagyar kori szófaji változások)74
Németh Renáta: Még egyszer a dulakodik : tülekedik szópár eredetéről80
Salvi, Giampaolo: Tökéletlen rendszerek96
Starčević Attila: Palatalizáció a horvátban és a szerbben: létezik egyáltalán?106
Tóth Lajos Pál: Észrevételek az alanyi és a tárgyas igeragozásról119
H. Tóth Tibor: Újabb adatok a Halotti Beszéd isa szavához129
Zelliger Erzsébet: Módszertani kérdések egy etimológia kapcsán. Még egyszer a Hegymagas-ról133
  
Jelentéstan, lexikográfia, stilisztika 
Dési Edit: A jelentések hálójában136
Gerevich-Kopteff Éva: Szárnyas szavakkal - metaforák változásai143
S. Huszár Ágnes: Az Ifjúsági Magazin nyelvhasználata és stílusa 1981-ben és 2004-ben148
Kemény Gábor: Újabb szempontok és adalékok a körülíró metafora besorolásához155
Kiss Gábor-Kiss Márton: Kísérlet egy szócsoport elemei jelentéshasonlóságának meghatározására159
Nagy Viktor: Hogyan leljünk barátokat a korpuszban?166
Péter Mihály: Lexikai jelentés és stílusérték viszonyáról171
Varga Éva Katalin: Szemünk fénye176
  
Tudománytörténet, művelődéstörténet, névtan 
Bécsy Tamás: A nemverbalitás térhódítása184
Beke József: Zrínyi Miklós állatai187
G. Bogár Edit: Személynevet tartalmazó ételneveinkről194
Füssi Nagy Géza: Szuahéli rokonsági rendszer (Néhány szó a terminológiáról, annak eredetéről és használatáról)202
B. Gergely Piroska: A Kiskati becenév és társai Kalotaszegen211
Havas Ferenc: Duns Scotus, a nyelvi realista219
Kabán Annamária: Apáczai a magyar nyelvű tudományosságért222
Kovács Árpád: Szóelmélet és antropológia Wilhelm von Humboldt nyelvszemléletében225
Körmendy Kinga: "Az én nyelv mesterem igen megelégedett velem" - Széchenyi Istvánné magyar nyelvtudása240
Lőrinczi Réka: A XIII. századhoz kapcsolódó hazai és külhoni nyelvszociológiai adalékok246
Márkus Kinga: Személynevek a Shahnamában256
Slíz Mariann: "A stylista formálja a nyelvet, de mi formálja hát a stylistát?" - Kölcsey magyar nyelvhez való viszonyának alakulása művei tükrében264
Sója Lívia: A magyar és a horvát nyelvű Syrena-kötet272
Stemler Ágnes: Egy nyelvtörténeti szótárkísérlet a 19. század közepén: Mátyás Flórián nyelvtörténeti szótára280
Szíj Enikő: A halzsíros finnugor rokonság és Fábián István (1857)286
Vladár Zsuzsa: A particula terminus Szenczinél és a korai magyar grammatikákban291
  
Természetes és mesterséges nyelvek, nyelvhasználat, nyelvoktatás 
Andó Éva: A gyermek nyelvfejlődése és a történetmondás302
Bartha Csilla: Siket közösség, kétnyelvűség és a siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei313
Boldog Gyöngyi: An analysis of reference formulation in discourse333
Hattyár Helga: Jelnyelvek - Természetes emberi nyelvek eltérő modalitással342
Hegedűs Rita: Nyelvtan a nyelvtanításban - pró és kontra347
Kassai Ilona: Fonológiai rendszer - kiejtési norma - fonetikai rendszer351
Korompay Klára: Magyartanítási tapasztalatok francia anyanyelvű diákok körében: Az általános és a határozott igeragozás kettősségéről354
Koutny Ilona: A fogalomtól a nyelvi kifejezésig361
Lőrincz Jenő: Önjáró gondolatoktól a proverbiumokig a viselkedésmódosításban369
Simoncsics Péter: Gesztusnyelv - nyelvi gesztusok372
Szili Katalin: A kontextus szerepe a deiktikus elemek jelentésének meghatározásában378
Wacha Balázs: Partes pro toto385
  
Irodalomelmélet, próza- és verselemzés 
Boros Ildikó: Pilinszky János Négysorosa399
Fehér Erzsébet: A "költői kép" és a megismerés - belső nézőpontból404
Hadas Emese: A chiazmus enigmája Rilke lírájában412
Han Anna: Költői szintaxis és képi logika: az azonosító és minősítő mondatok szerepéről Borisz Paszternak költészetében420
S. Horváth Géza: A költői jelképzésről (paranomázia, anagramma, nomináció, metaforizáció)433
Jobbágyné András Katalin: "...kimondani az óriás keserűséget..."442
Kállay Géza: "The fragrance in your worship's imagination" and "the phantom of our own selves": a Reading of Hawthorne's "Rappaccini's Daughter" through E. T. A. Hoffmann's "The Sandman"450
Mózes Huba: Az egységbe szervező távlat (Egy vers értelmezéséhez)470
Oravecz Barna: Rejtett struktúrák Hamvas Béla Karnevál című regényében472
Orlovszky Géza: Jókedv490
Spannraft Marcellina: Egy Reményik Sándor-vers margójára496

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXXIII. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
A nap idézete Shakespeare-től:
Hol van világon az bölcs,
Ki...
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - január
1.Mi a szösz?
2.II. Rákóczi Ferenc élete
3.Helyesírási munkafüzet
4.Szólások és közmondások - Munkafüzet
5.Elmét vidító magyar népmesék
6.Matyó motívumok kifestőkönyve
7.A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig
8.Nagy magyar tájszótár
9.Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
10.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet