Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Részlet a könyvből Előszó

Kovács László: Márka és márkanév
Márkakutatás és nyelvészet - metszéspontok, lehetőségek, kihívások

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Kovács László: Márka és márkanév

364 oldal, B/5, puhafedeles
3990 Ft
ISBN 9789634092063
2019
Előszó9
1. Bevezetés13
2. A márkák szerepe a gazdaságban23
2.1. Termékek és márkák23
2.2. Mi a márka?25
2.3. A márkák legfontosabb jellemzői28
2.4. A márkanév a marketingben38
3. A márka és a márkanév, mint nyelvészeti kutatások tárgya: diszciplínák és módszerek47
3.1. A márkanevek névtani kérdései47
3.1.1. Terminológiai kérdések49
3.1.2. A márkanév mint tulajdonnév56
3.1.3. A márkanevek csoportosítási lehetőségei61
3.1.4. A márkanevek komplex rendszerezési lehetőségei67
3.1.5. A márkanevek további névtani vizsgálati lehetőségei89
3.2. A márkanevek helyesírási kérdései95
3.3. A márkanevek és a fonetika98
3.4. A márkanevek és a morfológia105
3.5. A márkanevek szemantikai vizsgálata108
3.6. A márkanevek szintaktikai vizsgálata /120
3.7. A márkanevek és a neurolingvisztika122
3.8. A márkanevek és a fordítástudomány125
3.9. A márkanevek és a nyelv(i) tervezés134
3.10. A márkanevek és a szaknyelvkutatás /136
3.11. Lexikológia és lexikográfia a márkanevek vizsgálatában139
3.12. A márkanevek és a szociolingvisztika141
3.13. A márkanevek és a kétnyelvűség /150
4. A márkanevek kognitív reprezentációja153
4.1. A kognitív megközelítések és a márkanevek153
4.1.1. A jelentésalkotás, mint kognitív tevékenység154
4.1.2. Kategorizálás156
4.1.2.1. Horizontális kategorizálás156
4.1.2.2. Vertikális kategorizálás160
4.1.2.3. Ad-hoc kognitív kategorizálás164
4.1.2.4. Márkák és márkanevek kategorizálási összefüggései164
4.1.3. Komplex kognitív struktúrák167
4.2. A márkanevek és a pszicholingvisztika171
4.2.1. A mentális lexikon171
4.2.2. Asszociációs vizsgálatok - nyelvtudomány és márkakutatás metszéspontján173
4.2.3. Asszociációs vizsgálatok - márkakutatás175
4.3. Márkanevek asszociációi - áttekintés181
4.3.1. A kezdetek - Geissler181
4.3.2. A márkakutatás klasszikusa - Aaker184
4.3.3. Stratégiai márkamenedzsment - Keller186
4.3.4. Sémák és szemantikai hálózatok - Esch /191
4.3.5. Márkák az elmében - Franzen és Bouwman192
5. Kognitív márkareprezentáció - empirikus eredmények199
5.1. Magyar márkanevek azonosíthatósága200
5.2. Márkaasszociációs vizsgálatok206
5.2.1. Anyag, módszer, kísérleti személyek206
5.2.2. Az asszociációk kategorizálása210
5.3. A márkaasszociációs vizsgálatok eredményei216
5.3.1. A márkaasszociációs adatbázis általános jellemzői216
5.3.2. Márkanevek és közszavak asszociációs struktúrái219
5.3.3. Márkanevek és tulajdonnevek asszociációs struktúrái225
5.3.4. Objektív és szubjektív asszociációk227
5.3.5. Attitűdök és asszociációk231
5.3.6. A marketingkommunikációs tevékenység hatása az asszociációkra234
5.3.7. Termékkategóriák és asszociációk239
5.3.8. A termék és a márka asszociációi243
5.3.9. Márkák asszociációi más márkákra244
5.3.10. Képi asszociációk248
5.3.11. A márkanevek nem márkanévi asszociációi249
5.3.12. Fonetikai asszociációk252
5.3.13. A fordítás, mint asszociáció253
5.4. További vizsgálati lehetőségek254
5.4.1. Pozitív és negatív asszociációk254
5.4.2. A márka típusainak megnevezése257
5.4.3. A márkák és a gender259
5.5. Interdiszciplináris elemzések264
5.5.1. Asszociációk és személygépkocsimárkák264
5.5.2. Márkák interkulturális vizsgálata274
5.5.3. Márkák és hálózatok /280
5.6. Márkaasszociációs kutatások módszertani tapasztalatai285
5.7. Összegzés291
6. Márkakutatás és (alkalmazott) nyelvtudomány - metszéspontok, lehetőségek, perspektívák301
6.1. Feladatok és diszciplínák301
6.2. Márkanév létrehozása311
6.2.1. A névadás folyamata311
6.2.2. A jó márkanév jellemzői312
6.2.3. A névadási folyamat további összefüggései316
6.3. A márkanév változtatása319
6.4. Márkák és márkák nevének menedzselése320
7. Összefoglalás és kitekintés323
Irodalom327
Mellékletek355

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 197. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár