Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék A könyvről írták

Éva Oszetzky: Lexicologie et enseignement du français étude contrastive français - hongrois

Megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Éva Oszetzky: Lexicologie et enseignement du français étude contrastive français - hongrois

228 oldal, B/5, puhafedeles
1960 Ft
ISBN 9639372722
2003

Jelen tanulmány összehasonlító elemzést ad a francia és a magyar szókincs egyes területeiről, alaktani (szóképzés, igeragozási rendszer, idegen eredetű szavak, neologizmusok, szóösszetétel, állandósult szókapcsolatok) és jelentéstani (poliszémia, homonímia, szinonímia, antonímia) szempontok alapján. A különböző nyelvi szintek, dialektusok és a Franciaországon kívüli földrajzi térségek nyelvi sajátosságai is helyet kaptak a kötetben. A mű megírásának célja az volt, hogy egyetemi hallgatók, francia szakos tanárok, nyelvészek és érdeklődők betekintést nyerjenek a két nyelv jellemzőibe. A kötetben elemzést találunk a francia nyelv magyarországi helyzetéről, a szótárak kérdéséről, valamint a nyelvkönyvek szókincséről. 

A könyv szerzője a Pécsi Tudományegyetem Francia Tanszékének adjunktusa, francia és magyar nyelvészetből írt PhD disszertációját a Párizsi INALCO Egyetemen védte meg 2002-ben. OSZETZKY ÉVA tudományos munkáiban elsősorban francia-magyar kontrasztív nyelvészeti kérdéseket vizsgál, valamint a nyelvészet és oktatás kapcsolatának kérdéseivel foglalkozik. 

Cet ouvrage expose une étude du lexique français et hongrois dans une perspective contrastive. Il présente les deux domaines constructifs de la lexicologie que sont la morphologie lexicale (affixation, systeme verbal, emprunts, néologismes, composition, figement) et la sémantique lexicale (polysémie, homonymie, synonymie, antonymie). Il tente également de jeter un regard analytique sur les registres de langue, les dialectes et les variétés géographiques françaises. Ce livre s'adresse aux étudiants de lettres modernes et de linguistique, aux professeurs de français et aux chercheurs ainsi qu'a tous ceux qui ont l'envie d'en savoir plus sur les deux langues examinées. L'ouvrage s'acheve sur un aperçu de la présence du français en Hongrie, sur l'analyse des dictionnaires et fait le tour d'horizon du lexique dans les méthodes de langue. 

ÉVA OSZETZKY est docteur en linguistique a l'INALCO de Paris et enseignante-chercheur a l'Université de Pécs. L'auteur a publié de nombreuses études dans le domaine de la lexicologie contrastive français-hongrois et s'est spécialisée dans les rapports existant entre la linguistique et l'enseignement.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXVI. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2019-et?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2020 - február
1.Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet
2.Magyar értelmező alapszótár diákoknak
3.(Ny)elvi kérdések
4.Helyesírási munkafüzet
5.Szólások és közmondások - Munkafüzet
6.A tulajdonnevek helyesírása
7.Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
8.(Ny)elvi kérdések
9.Szólások, közmondások eredete
10.Magyar szókincsbővítő diákszótár