Tinta Könyvkiadó

Leírás Tartalomjegyzék Előszó

Nemesi Attila László, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna, Barta Péter (szerkesztő): Humorstílusok és -stratégiák

Kedvezményesen megvásárolhatja webáruházunkban!
bevásárlókocsi

Nemesi Attila László, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna, Barta Péter: Humorstílusok és -stratégiák

484 oldal, B/5, puhafedeles
ISBN 9789634091691
2018

A humor összetett, változatokban gazdag jelenség: stílusok és stratégiák sokfélesége jellemzi. Egyszerre könnyed és komoly, állandó és változó, univerzális és egyedi. Titokzatos, néha zavarba ejtő, de kiismerhető. A 2017 szeptemberében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán megrendezett V. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásaiból készült 32 tanulmány friss képet ad arról, hogyan közelít a humorhoz az irodalmár, a médiakutató, a zenész, a folklorista, a nyelvész, a pszichológus vagy éppen a történész. Mert a humor esztétikai kategória, nyelvi, képi és zenei jelenség, szórakoztató és gyógyító eszköz, manipulációforrás, pedagógiai módszer – és még annyi minden más. A kötet tanulmányait olvasva egyszerre csillan meg előttünk a humor tudománya és a tudomány humora. Viccen kívül! (És persze belül, innen és túl.) 

Schirm Anita egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem 

 

NEMESI ATTILA LÁSZLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének docense. Fő kutatási területe a figuratív nyelvhasználat és a humor pragmatikája. Visszatérő előadója a magyar interdiszciplináris humorkonferenciáknak: foglalkozott Kabos Gyula és Hofi Géza nyelvi humorstratégiáival, valamint a viccek humoros beszédaktusaival. Két könyve jelent meg eddig: Az alakzatok kérdése a pragmatikában (2009) és a Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció (2011/2016). 

 

T. LITOVKINA ANNA a Selye János Egyetem (Komárno, Szlovákia) habilitált docense. Magyarországon és külföldön egyaránt elismert közmondás- és humorkutató, tizenöt könyv szerzője/társszerzője, pl. Magyar közmondástár (2005). Tizenkét kötet társszerkesztője. Több mint száz tanulmányt és könyvfejezetet írt. A Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport vezetője, az I., a II., a III., a IV. és az V. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia főszervezője. 

 

BARTA ZSUZSANNA klinikai szakpszichológus, pszichológia szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár. A Dél-pesti Centrumkórház pszichológusa. Alapító tagja a Magyar Irodalomterápiás Társaságnak. Jámbor Andrea és Orgován Gábor Hallhatatlan szavak című könyvének szakmai lektora. A III. és IV. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia konferenciaköteteinek, a Sokszínű humor és A humor nagyítón keresztül című köteteknek társszerkesztője. 

 

BARTA PÉTER a nyelvtudomány kandidátusa, egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem). Fő kutatási terü­letei a közmondások (különösen a francia közmondások és azok ferdítései, a francia, a magyar és az egyéb európai anyag összehasonlítása) és a francia morfoszintaxis. 60 publikáció szerzője/társszerzője (pl. A közmondásferdítések ma: öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata, 2018) és hét kötet társ-szerkesztője. A Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport tagja, a Paremia című folyóirat lektora. 

 


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 204. tagja.
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2023-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
A Tinta Könyvkiadó működését 2022. évben a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatta.
Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Az ember tragédiájának az enciklopédiája című könyv megjelentetése szakmai program megvalósítását 2023. évben a támogatta.
A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása szakmai program megvalósítását 2021. évben a támogatta.